Хека-Изворът на магията

 

 
 
            Твърде показателно е, че в Древен Египет нямало дума за "религия". Най-близо до това значение била думата хека-магия или магическа сила. За древноегипетското съзнание всички възможни сили-било то природни, психични и други приемали персонифицирана
           
            форма и следователно магията също се възприемала като божество. Наричало се Хека и било баща на Боговете. Йероглифът му имал форма на лъвските задни лапи. Хека е дал
  живот на всички богове. Дали не е еквивалентен на Азатот-Слепия Бог от Некрономикон? В Текстовете на Саркофазите Хека окачествява себе си като:    
        

              
  "Аз съм този, който дава живот на
боговете,
който е сторил пожеланото
от него,
бащата на боговете... Всички неща
бяха мои,
преди да се явите, о, вие богове!
Едва след мен  дойдохте вие,
защото аз съм Хека!"
     
 

            Хека е онази сила, която държи в себе си и материалното и духовното. Както съм отбелязвал, магията не е нито материалистична, нито идеалистична. Тя признава една единна субстанция, която се проявява и като материя и като дух. За древен
        
           
            Египет тя е Хека. При магическите практики е било важно дасе открие нишката,
  която свързва материалния и духовния свят и включва всички неща в космическо единство. Да разбереш хека, да си в хармония с нея-ето до това се свежда свещената наука и практика на магията. Благодарение и на това било най-вече възможно отправянето на заплахите към боговете.  
              
            Религиозните и магическите церемонии целяли разбуждането на
  хека отвътре и така индивидът можел да им заповядва. Ето защо фараонът Пепи казва "Не аз, Хека Ви заповядва това, Богове".            
  В така нареченият "Канибалски химн"
  фараонът чародей
       е представен като ненаситен хищник, който изяжда
            всичката хека на боговете и изпитва наслада,
  когато
  тя е в корема му".
           

            Хека е изначалната творческа божествена мощ, направлявана в най-дълбокото ниво от Атум-Хепри. Чрез Хека, човек може да се изпълни
  с творческата сила на
  Атум-Хепри, която е по-могъща от всичко останало. От тук следва, че магията е тайн чрез която се проявяват духовната иствената божествена сила, физическата вселена и с която са проникнати всички неща и нива на реалността-от най-възвишеното до най-материалното...