Гадание с руни. Основни значения на руните

Темата сама подсказва за себе си за какво ще иде реч. Силата на Руните, тайната на Один, това е което ще намерите в тази част на Форума.

Модератор: EliKarim

Мнениеот venus » 19 Фев 2008, 08:44

ГАДАНИЕ С РУНИ


Окултна гледна точка

Някои символи имат голяма наследствена мощ. Тези символи, подредени група, стават още по-мощни. Примери за такива символи са руните, картите таро и келтските огами. С всяка група символи са асоциирани определени техники на гадание – изтегляне на един или повече символа по случаен принцип и интерпретацията им според възприетите правила с цел предсказване на бъдещето или установяване на природата на далечни или скрити събития и обекти.

Боговете, духовете и естествените сили, които символите представляват, се повикват (чрез молитва, жертва и т.н.) за да подпомогнат този процес – да направляват ръката на гадателя в избора на правилния символ, който представлява отговора на зададения въпрос, и да направляват ума н гадателя при интерпретацията и правилното разбиране на символите. Гадателят трябва да бъде в медитативно състояние, възможно най-чисто, празно и отдалечено от Егото (колкото по-успешно е постигането на това състояние, толкова по-точно е гаданието). В това състояние боговете, духовете и естествените сили по-лесно направляват ръката и ума на гадателя.

Гадателят трябва да спазва следните правила:

1. Винаги трябва да извършвате потвърдително гадание или да поискате знак. Това означава, че след гаданието трябва да бъдат използвани знаци от друг вид (напр. птиците като носители на поличба), които да потвърдят или отхвърлят валидността на гаданието. Може да се вярва само на потвърденото гадание.

2. Никога не повтаряйте гаданието. След задаване на въпрос веднъж, не го задавайте отново – не само защото при второто гадание е почти невъзможно да се постигне същата висока сигурност на отговора, но и защото умът вече е настроен по определен начин от резултата на първото гадание.

3. Никога на задавайте твърде много последователни въпроси. Когато комбинациите от символи, независимо дали се използват руни или карти, престанат да бъдат лесни за интерпретация, приемете го като знак, че са уморени и не желаят да ви отговарят на повече въпроси за момента.

4. Никога не задавайте въпроси, които изискват отговор ДА или НЕ.

Тъй като гаданието е основно умение за контакт с духовете, трябва да бъде усвоена поне една гадателска система.


РУНИ

Руните представляват древна система от символи, азбука, в която към всеки символ е асоциирано допълнително значение. Те се хвърлят върху платно или върху пода и се интерпретират в зависимост от разположението им.

Изображение

Значения:

Феху
Означава буквално „едър рогат добитък” като форма на разплащане в древната бартерна система. Руната има значение и на злато, пари и т.н. По-често обаче й се приписва значение на инструмент на труда и всякаква форма на лично придобита сила. Може да има значение и на „жизнена сила”, символизирана от образа на кравите за древните скандинавци.

Уруз
Означава зубър или „първичен бик”, изчезнал вид гигантски див бик, срещан в древна Скандинавия. Той бил известен с дивостта и силата си – руната Уруз представлява първичната, дива, необуздана сила.

Турисаз, Торн
Има две значения. Едното е трън, бодил. Другото е турси – гигантски разрушителен дух или чудовище от скандинавската митология, подобно на трол. Най-честото значение на тази руна е хаос и разрушение.

Ансуз
Ансуз има три значения: Бог, ръководител и устие на река. Тази руна представлява Один, богът на познанието, поезията и красноречието. С нея се свързва също креативните, когнитивните и умствените способности. Появяването на руната може да означава наличието на бог или дух, а така също и вдъхновение.

Райдо
Буквално означава пътуване и може да бъде схващана като пътуване във физическия или във вътрешния свят на човека.

Кеназ
Кеназ означава факел. Факелът внася светлина в мрака – това е руната на откритието. Тя е свързана и с дома и може да означава дом, комфорт и топлина.

Гебо
Гебо означава саможертва, заплащане, доброволно отказване от нещо в замяна на получаване на друго. В скандинавската митология придобиването и загубата са неразривно свързани и „подаръкът изисква подарък”. Руната означава и партньорство.

Вуньо
Това е руната на радостта, хармонията и съвършенството. Тя е и руната на силата, свързана със смирението и преклонението пред враждебно действащата сила.

Хагалаз
Означава градушка – леденият дъжд, падащ от небето, с цялата му деструктивна сила. Но той има и благоприятен и питателен ефект – ледът,паднал на земята, се стопява и я напоява.

Наутиз
Тази руна представлява древен ритуал на запалване на огън чрез триене, което прекъсва лошия късмет. По-често тя представлява необходимост, настъпване на обстоятелства, при които да бъде предприето конкретно действие.

Иса
Руната на леда – тих, спокоен, непроменлив, неподвижен, студен. Той може да бъде красив, опасен и лъжовен.

Йера
Означава прибиране на реколтата, цикъл от годината. Промяна и движение.

Ейваз
Значението й е тис – дървото, което символизира и живота, и смъртта заради специфичната си кора и отделянето на токсин и е способно да се самовъзстанови от разрушен дънер, като феникс. Руната и символ на сила, поради което често се използва за направа на арки.

Пертро
Тази руна означава кесия за късмети, разкриване на съдбата или онова, което е скрито за нас.

Алгиз
Тази руна означава защита и/или комуникация, особено със света на мъртвите. Добър пример за разбирането на значението на руната е усещането на спящия пътешественик за опасност, идваща от шумоленето на тревата.

Совуло
Буквално означава озаряваща мълния, а така също и слънчеви лъчи. Тя притежава благоприятна защитна или разрушителна сила. Символ на надеждата. Обикновено се приема като символ на победата.

Тейваз, Тир
Това е руната на бог Тир и представлява неговите качества – смелост, вярност, чест, мъжество.

Беркана
Означава бреза и представлява всички качества, които в скандинавската митология са свързани с това дърво – детеродна функция, здраве, късмет, благоговение, майчинство.

Еваз
Означава кон и представлява преместване, а така също и fylgja – духовни същества, които превеждат хората в света на духовете.

Манназ
Буквално означава човек и представлява не само отделния човек, но и приятелските отношения, а така също и идеалния образ на човека.

Лагуз
Това е руната на океана. Тя представлява бездната, дълбоката бездна на непознатото, което обгражда света на хората, а така също пропива и техните сърца и умове. Тя представлява и пътя, тай като за древните океанът е бил пътят, водещ от едно място до друго.

Ингуз
Руната означава герой и може да се приеме за мъжка оплодителна мощ. Трябва да се отбележи, че се касае за голяма сила, която се губи след използването й.

Дагаз
Тази руна често се превежда като ден, но по-точното й значение е залез, разсъмване или здрач. Това е руната на настъпването на обратната страна, на разрешението на парадокса. Руна на промяната, на началото и на края.

Отала
Руната на наследствеността. Тя означава законна собственост и правилно разрешение на всичко, което вече е свършило.Руните трябва да бъдат запомнени и разбрани добре, ако се използват за гадание (или друга форма на магия). Те трябва да бъдат изучени по-задълбочено от представянето им тук. Те трябва да бъдат научени така добре, че само видът на символа да извиква в ума нейния звук, всичките й значения и асоциации.

Преди всяко гадание трябва да бъде произнесена молитва:

“Runes rown right rede.” (Rown означава шепот, rede означава съвет

“Odin open my eyes and set the staves, that I may read the runes aright.”

“Out of homes all hidden, out of ways all wide, need be I name the Norns and deem the dises draw nigh: Urdhr, Verdhandi, Skuld!”

(Норните са митични същества, които направляват живота на хората. Urdhrе норната на миналото, Verdhandi – на настоящето, а Skuld – на бъдещето.)

След произнасянето на молитвата разгърнете плата, който сте предвидили за това, и задайте въпроса, който ви интересува, докато сте в медитативно състояние. Поддържайки състоянието на спокойствие на ума, извадете от кесийката последователно три руни. Първата представлява миналото, втората – настоящето и третата – бъдещето, касаещо конкретния въпрос.

При друг метод се изтеглят 9 руни наведнъж, разбъркват се и се хвърлят върху плата. Освен значенията на отделните руни, тук трябва да се обърне внимание и на още няколко неща. Руните, които образуват отделни групи, имат по-интимни отношения, отколкото руните от отделните групи и останалите руни. Руните, които имат повече или по-малко сходен наклон, представляват въздействията, които действат еднопосочно. Руните, които образуват приблизително прави ъгли помежду си, представляват противоположно действащи сили. Руните, наклонени под ъгъл около 45 градуса, следва да се разглеждат като не толкова близко свързани със ситуацията. Обърнатите руни представляват скритите и неясните за питащия сили. Този метод е по-труден за усвояване, но дава по-подробна информация.

Ключът към интерпретацията на руните е двуетапен. Преди всичко трябва да бъде обърнато внимание на най-първото впечатление, възникващо в ума при образа на всяка руна. Тези първи впечатления имат много по-голяма тежест от последващите размисли върху конфигурацията. Другият важен момент е пасивната медитация върху изтеглената комбинация от руни при все още запазено медитативно състояние (ясно е, че гадателят трябва да има известна опитност с медитацията). Всяка руна има множество значения и нюанси. Гадателят трябва да има предвид всички тези значения по време на гадаенето. Гадателят трябва да следи за появата на спонтанни асоциации в ума си при вида на рунната конфигурация. След като идеите започнат да се оформят, гадателят трябва да включи използването на лявото мозъчно полукълбо и да изрази в мисли и думи своята интерпретация и да се постарае да намери връзките между тях.

Няколко думи за празната руна. Тя е предложена от Ралф Блум и представлява онова, което понастоящем е неизвестно или в ръцете на Wyrd (персонификация на Съдбата). Сериозните изследователи на руните отхвърлят използването й.Научна гледна точка

Физикът Енрико Ферми е пионер в много направления на науката. Известни на широката общественост са откритията му в областта на физиката. Той е създател и на новаторска теория за същността на информационните процеси.

Историята разказва, че при тестването на първата атомна бомба, за чието създаване той допринесъл, той се отдалечил на известно разстояние от центъра за тестване. Тъй като това била нова сфера на физиката и технологията, той бил много нетърпелив да види дали той и сътрудниците му са си свършили добре работата. По изчисления енергийният заряд на бомбата щял да бъде достатъчен, за да осигури едноседмичната работа на всички днешни компютри. Уравненията обаче били твърде сложни за пресмятане на ум от човек. В главата на Ферми се появила идея, която можела да даде отговорите, които търсел, много по-рано от предвидения за контролите момент. Той знаел, че може да опрости уравнението чрез приемането на редица условности. Това можело да направи уравнението по-бързо разрешимо от човек, но то по всяка вероятност нямало да доведе до най-точен резултат. Ферми знаел, че човешкият мозък е сложно устроен и че твърде много информация за неща, видени и разбрани, остава „заровена” в паметта му, но остава недостъпна при нормални условия. Ферми решил, че може да обърне това в своя полза. Той приел, че ако възприеме голям брой предположения и условности при набирането на данните и техните изчисления, тогава ще бъдат верните следните две твърдения: 1) всяка стъпка от процеса на приближение и приемане на условност трябва да съдържа поне „малко” истина или точност, за да бъде приета за научно предположение, и дори само под въздействие на силите на подсъзнанието тя ще бъде поне малко по-точна от чистата случайност; и 2) за да бъде вярно това, трябва да бъдат допуснати и голямо количество грешки. И в това се състои гениалността на неговата идея. Грешките, за разлика от малките зрънца истина, ще бъдат случайно разпределени. По такъв начин, въвеждайки голям брой грешки, се осигурява равномерно разпределение на грешките, при което в повечето случаи те взаимно ще се неутрализират. При грешките ще се наблюдава тенденция да се проявяват твърде консервативно в едни случаи или твърде свободно в други, с излишък на енергия в някои случаи или с голям енергиен дефицит в други, при което общият ефект ще бъде значима редукция на съотношението истина/грешка или сигнал/шум. По такъв начин Ферми открива нов инструмент на информационния процес. Така, в очакване на момента на ядрената реакция, той накъсал лист хартия на парченца и пресметнал приблизително средното тегло на парченцата. В определен момент подхвърлил парченцата във въздуха, преценявайки височината, до която достигат (мощността на ударната вълна) и времето до тяхното приземяване. Ферми вече имал идея за мощността на бомбата и седмица по-късно неговият резултат бил потвърден с изключителна точност от компютъра. Методът на Ферми е просто и ефективно средство за статистическо представяне на съдържанието на ума, при който до съзнанието биват доведени дълбоки спомени и разбирания, които хвърлят светлина върху ситуацията.

Това е обратен подход на онзи, обикновено използван в науката – строг контрол на грешката на всеки етап. При него точността на информацията е по-висока, но малка грешка може напълно да обърка всички сметки. От друга страна, методът на Ферми допуска грешка на всеки етап, но поради високия толеранс към грешката окончателният резултат е верен. Прецизността на резултата не е толкова висока, както тази на традиционната система, но методът има предимството да предоставя относително точни отговори дори при липса на достатъчно информация. Той е чувствителен инструмент за индикация на латентните знания и умения на индивида и като такъв не може да надхвърли вродените предубеждения. Мощността на тази техника днес навлиза в компютърното програмиране за създаването на програми, които могат да се самоусъвършенстват и да повишават ефективността си на базата на отчитането на допуснатите грешки. Методът има голямо приложение и в науките, изучаващи човешкия мозък и особено в науката за постигане на състояние на единение.

Да вземем за пример субекта на гаданието. Анализът на техниката на гаданието показва сходство с метода на Ферми и изпълнението на гаданието в състояние на единение води до заключението, че практиката на гаданието представлява техника с психологичен характер, базирана на метода на Ферми, която изисква способност за бързо постигане на състояние на единение – а именно, модел на предсказание на вероятния изход от серия събития.

Първото нещо, на което трябва да бъде обърнато внимание, че елементите на системите за гадание (това се отнася за всички системи) са подредени в групи, които имат две характеристики: 1) всеки групов символ е архетипн; и 2) в целостта си символите представляват универсален символичен набор. С други думи казано, те са достатъчно общи и са достатъчно много, за да могат в различни комбинации да представят всяка житейска ситуация. Другото важно нещо, на което трябва да се обърне внимание, са зависимостите между символите – всеки от тях по естествен път води към друг.

От интерес е начинът на извършване на гаданието. Първото необходимо условие е поддържането на медитативното състояние на ума по време на гаданието. При медитативното състояние не само се подтиска или преустановява действието на съзнателния ум, но при по-дълбоките форми може дори да се елиминират подсъзнателните тенденции. При това умът се успокоява и се елиминира шумът, който обикновено е отговорен за заглушаването на слабите сигнали, идващи от подсъзнанието. Второто необходимо условие е задържането на въпроса в ума в медитативно състояние. Въпросът не трябва да се обмисля, не трябва да се анализира. Той само трябва да бъде задържан в ума. Задържането на мисъл или образ в ума за по-продължителен период от време обикновено предизвиква възникването на асоциации в подсъзнанието. Една от забележителните особености на човешкия мозък е способността му да обединява, да слива след време всички отделни мисли, които не са концентрирани върху конкретна идея или обект, в една. Това по естествен път води до постигане на състояние на единение, при което обектът на концентрация се слива със съдържанието на подсъзнанието. От интерес е и фактът, че първата асоциация при интерпретацията на символите е от най-голямо значение, а така също и че комбинацията не трябва да се тълкува, докато в ума не се появи яснота за значението й. При анализа й след това настъпва ясно усещане не само за „дочуване” на подсъзнанието, но и за дочуване на онова, което подсъзнанието като цяло иска да ни каже чрез извеждането му за много кратък период от време, предпазвайки го по този начин от промяна при контакта му със съзнанието.

Следователно, процесът на гаданието започва с установяването на състояние на единение. Състоянието на единение започва чрез концентрацията върху въпроса, задържането му в ума и контакта му с подсъзнанието. Следва случайното изтегляне на определен брой общи, архетипни, универсални символи. Съществуват много различни начини за интерпретация на символите, особено при комбинации с много символи (една от причините против въпросите с отговор ДА/НЕ). Всеки символ, бидейки архетипен, взаимодейства с подсъзнанието на гадателя – отчасти емоционално, отчасти чрез паметта. Но в зависимост от състоянието на подсъзнанието в дадения момент различните символи, различните архетипи ще взаимодействат с него с различна сила. И тай като състоянието на единение започва със задаването на въпроса, архетипите, които му съответстват най-добре, които са най-тясно свързани с него, са тези, които ще взаимодействат най-интензивно с ума. Това е и механизмът на визуализацията, който снайперистите, спортистите и др. използват преди да стрелят. Умът е чувствителен към всичко, свързано с предварителна визуализация, и фактът, че това не е просто визуализация, а начало на състояние на единение, повишава чувствителността на подсъзнанието. Между символите съществуват асоциативни връзки – след взаимодействието на символите с подсъзнанието, подсъзнателният ум започва да образува връзки между тях. Символите са архетипни и умът инстинктивно и подсъзнателно разбира връзките и зависимостите между тях.

И тъй като умът е ефективен предсказател на бъдещето, се избират именно тези архетипи, които най-много съответстват на бъдещото развитие на ситуацията – това са най-силните връзки в подсъзнанието. Изборът на символите се повлиява и от неща, които са известно, но забравени. (Например гаданието по въпроса дали болен възрастен приятел ще преодолее болестта ще бъде повлияно от известни, но забравени фактори като несъзнавана в момента бледост на лицето, пароксизмална кашлица преди 2 години, курс по медицина, посещаван в младостта, и всички тези фактори, взети заедно, определят тенденцията за получаване на най-често достатъчно точен отговор).

И понеже съществуват твърде много различни начини за интерпретация на символите, съществуват още повече (в геометрична, дори експоненциална прогресия) възможни начини за интерпретация на връзките между същността на зададения въпрос и значенията на архетипите. Всички архетипи ще имат някакво отношение към въпроса. Всички ще бъдат в погрешна зависимост към въпроса до някаква степен. И поради големия им брой, тук става въпрос именно за проява на метода на Ферми. Големият брой грешки взаимно се анулират, като по този начин само не-случайните фактори се представят на съзнателния ум. Това е моделът на предсказването на бъдещето. Той не може да бъде възпроизведен съзнателно, тъй като съзнателните асоциации са контекстуално ограничени, докато подсъзнателните асоциации са неограничени и само подсъзнателните асоциативни процеси могат да генерират този огромен брой различни предсказания, необходим за действието на метода на Ферми.


Философска гледна точка

Обектът на гаданието традиционно се разглежда от маговете като проява на закона „каквото горе, такова и долу”. Руните, картите и техните символи се смятат за микрокосмически вселени, отражение на реалния свят. Поради тази причина събитията, настъпващи в реалния свят, могат да бъдат открити и в тези символи, ако гадателят може да работи правилно с тях.

Wayland Skallagrimsson
Аватар
venus
Модератор
 
Мнения: 542
Регистриран на: 12 Окт 2007, 09:36

Мнениеот zaek » 19 Фев 2008, 15:32

Венус много благодаря за инфото много е добро.А имаш ли идея или някой въобще има ли идея от къде могат да се намерят и да се закупят руни.Един човек имаше такива но те бяха на хартия като карти направени в тесте и към тях имаше книжка със значенията и начини на гледане.Нямаше как да го питам от къде ги е взел та ако някой има инфо от къде могат да се намерят да каже.
Знам че могат да се направят но е....хмммм....как да го кажа дота голяма играчка и май не е за всеки работа.
Аватар
zaek
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 196
Регистриран на: 01 Дек 2005, 13:27

Мнениеот venus » 19 Фев 2008, 16:42

Да, аз имам картите книжката,
би трябвало да ги има навсякъде, тя излезе скоро. На Славейков в София я има със сигурност.

А направата на руните е много лесна. Аз помолих един приятел да ми направи дървечни плочки. Но преди това съм си правила руни от восък, от глина, даже от тесто - брашно и вода, разстила се, нарязва се и пак става. Един приятел си беше направил от коркови тапи - нарязани на филийки, малки кръгли рунички :) Добре са и речните камъчета. И от кора на дърво може да си направиш също - варианти много.
Аватар
venus
Модератор
 
Мнения: 542
Регистриран на: 12 Окт 2007, 09:36

Мнениеот zaek » 20 Фев 2008, 08:37

Благодаря Венус.Ще пробвам да си ги направя сама но ще ида до Славейков да видя и за книжката.Благодаря ти за информацията.
Аватар
zaek
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 196
Регистриран на: 01 Дек 2005, 13:27

Мнениеот Abathor » 20 Фев 2008, 13:34

Моят начин на гадаене с руни е следният
Кратка подготовка може медитация ако съм някъде може и само дишане и изчистване на съзнанието ми.Не се престаравам тука.
Изричам си инвокацията на Один - обикновенно я шепна по важно е да я чувствам вътрешно.Моля го с мои думи да ме направлява в делата ми с силата му и силата на руните да получа отговор.
Визуализирам Ансуз и понякога извикавам с глас три пъти Один!
Изчаквам малко обикновенно правя някакви люлеещи вдижения които ми помагат да се отпусна(най лесно е ако няма други хора) и да изпадна в транс.
Имам различни начини за теглене на руните.Тук са 2 от тях които често ползвам.
3 руни за настпящата ситуация
5 руни се теглят и се подреждат в формата на келтски кръст
накратко от ляво показва причината довела до настоящата ситуация
в средата показва настоящата ситуация
от дясно - развитието
отгоре - в какво се корени проблема
отдолу - какви сили и енергии трябва да се използват за да се разреши проблема
докато тегля необръщам внимание на това което тегля нито на вече изтегените.едва след като изтегля всичко тогава поглеждам какво е и почвам тъкуването.
след като свърша с гадаенето прибирам ги с уважение благодаря им благодаря и на Один за помоща. Завързвам 3 пъти торбичката и после поднасям някакъв дар към Один и руните за помоща им.
Вярно е - не се пита за отговор да или не ,а как ще се развие и/или какви ще са последствията от нещото за което питате.

Може и друго да има но сега не се сещам за него.

Моите руни са направени върху обли планински кристали съхранявани в кожена торбичка.
Доста ценен комплект подарък от една близка приятелка.
Agnoscetis Dei, scio ipse
Аватар
Abathor
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 185
Регистриран на: 02 Яну 2007, 18:42

Мнениеот FireSun's Viking » 20 Фев 2008, 20:40

Руните задължително се изработват от "руническият шаман",
те не служат само за гадаене. Използва се най - често дърво (има голямо значение какво е дървото и как са взети от него) или камък. Всички Руни трябва да са "еднакви", за да не се правят асоциации с мозъкът.
Освен Один се призовават и още неща.
Никой нетрябва да докосва руническият комплект.
Правят се специални платна за гледане (това е един от най - старите методи).
Това е най - общо.
HAMARR, HELGA VE THETTA OK HINDRA ALLA ILLSKA!!!
Аватар
FireSun's Viking
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 660
Регистриран на: 13 Мар 2006, 21:45
Местоположение: Valhala

Мнениеот Abathor » 21 Фев 2008, 11:01

Няколцина човека докоснаха моите руни.
Признавам си че след това отговорите бяха малко объркани но с времето пак се оправиха.
Структурата на ритуала по който аз тегля руните до голяма степен го измислих не е от някаква книга.Просто така го почувствах.
Agnoscetis Dei, scio ipse
Аватар
Abathor
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 185
Регистриран на: 02 Яну 2007, 18:42

Мнениеот zaek » 21 Фев 2008, 12:09

Руните задължително се изработват от "руническият шаман",
те не служат само за гадаене. Използва се най - често дърво (има голямо значение какво е дървото и как са взети от него) или камък. Всички Руни трябва да са "еднакви", за да не се правят асоциации с мозъкът.
Освен Один се призовават и още неща.
Оххх това вече е доста сложно от де да го търсим тоя "рунически шаман" сега оххх май ще си ги купя па квото ще да става.Мерси за съветите
Никой нетрябва да докосва руническият комплект.
Правят се специални платна за гледане (това е един от най - старите методи).
Това е най - общо.
Аватар
zaek
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 196
Регистриран на: 01 Дек 2005, 13:27

Мнениеот nick » 01 Мар 2008, 19:03

venus написа:
А направата на руните е много лесна. Аз помолих един приятел да ми направи дървечни плочки. Но преди това съм си правила руни от восък, от глина, даже от тесто - брашно и вода, разстила се, нарязва се и пак става. Един приятел си беше направил от коркови тапи - нарязани на филийки, малки кръгли рунички :) Добре са и речните камъчета. И от кора на дърво може да си направиш също - варианти много.

те такова чудо няма. :roll: :roll: :roll:
уйзи стегни ги малко тея модератори да почетат малко преди да пишат глупости.
Аватар
nick
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 306
Регистриран на: 30 Мар 2006, 17:41

Мнениеот Wizard » 01 Мар 2008, 22:34

Честно казано не съм сигурен дали наистина има подобнии руни от тесто :wink:, би било интересно, но все пак в магията НЯМА точни правила, ако нещата се случват...:wink:
The World is mine!
Аватар
Wizard
Администратор
 
Мнения: 1254
Регистриран на: 09 Юни 2005, 21:47
Местоположение: Stonehange

Мнениеот venus » 02 Мар 2008, 06:48

nick написа:те такова чудо няма. :roll: :roll: :roll:
уйзи стегни ги малко тея модератори да почетат малко преди да пишат глупости.


Всички знаят, как се правят руни. Само в този форум има поне 3-4 теми за това, които са достатъчно изчерпателни.

Първите ми руни бяха от картон. Бяха доста точни. След това си направих руни от восък поради липса на по-подходящ материал, активирах ги с кръв - и с тях имах много добра връзка. Преди месец-два си направих руни на дървени плочки, по всички правила, и с тях все още не съм постигнала онази връзка, която имах с восъчните си руни. Така че не материалът и начинът на приготвяне са определящи за стойността на руните, а връзката им с човека - и в това съм убедена поради личния си опит. Аз ги използвам само за гадание, разбира се, и те са ми служели достатъчно добре дори и в картонения си вариант.

И поради тази причина смятам, че от какъвто и материал да бъдат направени, за предпочитане естествен, те биха ни били полезни. И също смятам, че е по-добре човек да има хартиени, глинени или тестени руни, които да са си лично негови, отколкото да няма никакви поради липсата на подходящи материали и да използва електронни гадания.

Глупости е доста силна дума. Аз не съм тук да бъда стягана, нито да стягам когото и да било - това е форум. Тук споделяме опит. Аз имам правото да споделям опита си, ти имаш правото да не го приемаш.
Аватар
venus
Модератор
 
Мнения: 542
Регистриран на: 12 Окт 2007, 09:36

Мнениеот nick » 02 Мар 2008, 09:50

руни се издълбават само в камък или дърво
инструмента за издълбаване не трябва да се изважда повече от трипъти при издълбаването
прави се ритуал за пречистване и зареждане
освещават се с четирите елемента
и чак тогава се ползват за гадаене
Аватар
nick
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 306
Регистриран на: 30 Мар 2006, 17:41

Мнениеот FireSun's Viking » 02 Мар 2008, 13:17

По старите нордически практики не се използват 4-рите елемента (въпреки, че във всеки ритуал се призовават). Използват се и кости понякога.
HAMARR, HELGA VE THETTA OK HINDRA ALLA ILLSKA!!!
Аватар
FireSun's Viking
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 660
Регистриран на: 13 Мар 2006, 21:45
Местоположение: Valhala

Мнениеот DragonFire » 15 Мар 2008, 11:37

Не се използвали четирите елемента ли? Я се замисли какво символизират двата вълка на Один. Това че са му спътници и че играят ролята на хрътките в дивия лов е едно на ръка. Като символи в работата на руническия магьосник двата вълка имат още куп значения, едното от което- символизират четирите елемента от които се изгражда материалния свят. Е, наистина никъде не се споменава това в прав текст, но пък ако се споменаваше, нямаше да е интересно, нали?
Нищо вярно- всичко позволено
Аватар
DragonFire
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 128
Регистриран на: 14 Ное 2005, 07:37
Местоположение: София

Мнениеот FireSun's Viking » 15 Мар 2008, 14:22

Отваря се нордически кръг (във всеки кръг се призовават посоките),
Горният ми пост е че не се набляга на тях главно.

Май пак не се изразих добре ...
HAMARR, HELGA VE THETTA OK HINDRA ALLA ILLSKA!!!
Аватар
FireSun's Viking
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 660
Регистриран на: 13 Мар 2006, 21:45
Местоположение: Valhala


Назад към Скандинавска магия - Руни

  • Виж новите мнения
  • Виж темите без отговор
  • Кой е на линия
  • Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 2 минути)
  • На 01 Юни 2011, 17:35 е имало общо 130 посетители наведнъж.
  • Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта