какво е Любов?

Тези от Вас, които имат любовни терзания, биха могли да споделят тук своите притеснения. Надяваме се да намерят верния път към любовта...

Модератор: venus

Мнениеот xermes » 18 Апр 2006, 12:57

НЯМА ПРЕСТЪПНА ЛЮБОВ
Петър Дънов
За книгата
Темата за любовта вълнува хората, откакто свят светува. Те са обречени да решават вечните въпроси: влюбен ли съм? Обича ли ме? Как да запазя любовта? От техните отговори зависи щастието им, зависи и радостта в живота им. Трудно е да се разрешат еднозначно проблемите в емоционалния живот на човека. Кой би могъл да му помогне? Най-вече онзи, който разбира сложната им психологическа същност и има по-богат опит.
В предлаганата книга са обединени афоризми, извлечени от богатото философско наследство на Петър Дънов. В своето оригинално учение, българският философ и духовен учител изяснява причините на много житейски проблеми. В него той предоставя и методи, чрез които всеки може успешно да преодолее душевните си противоречия, като добър познавач на човешката психика, той често дава и полезни съвети за по-добри човешки взаимоотношения. Като фактор от първостепенно значение за връзките между хората той поставя любовта. Естеството на любовта Петър Дънов изяснява в течение на целия си живот. И в разговори, и в беседи, и в лекции - навсякъде той осветлява тази вечна тема. Говори за любовта като универсална сила, поддържаща живота. Говори непосредствено, без досадно морализиране, така че любовта като абсолютна необходимост в живота на човек да бъде разбрана от всеки.
Милка Кралева

Радвайте се на любовта. Не пресмятайте кой кого колко и как обичал. Щом любовта се проявява, няма престъпление. Любовта е новата религия в света.
Петър Дънов

Животът на Петър Дънов
Години и събития

1864,11 юли Роден в с. Николаевка, близо до Варна, в семейството на свещеник Константин Дъновски
1878-1883 Завършва гимназиално образование във Варна. Започва да учи цигулка.
1883 Постъпва в Богословския отдел на Американското научно-богословско училище в Свищов.
1887, 24 юни Получава атестат за завършен петгодишен курс на обучение в Свищов.
1887- 888 Учител в Русенското село Хотанца. Създава първата си песен.
1888, август Заминава за Америка. Посещава подготвителен курс по теология в семинарията Дрю - гр. Медисън (Ню Джърси).
1890-1893 Учи в Теологическия факултет на Бостънския университет. Дипломира се на 7 юни 1893.

1895 Завръща се в България.
1896 Издава първата си книга „Науката и възпитанието".
1895 -1900 Прекарва в уединение и самота, в размишление и съзерцание, в молитва и дълбока вътрешна работа.
1898 Създава връзка с първите си ученици П. Киров, Т. Стоименов и д-р Г. Миркович.
1901 Започва своите пътувания из България, като изнася сказки, прави френологически изследвания и изучава основно качествата на българина в продължение на 11 години.
1900, юли Провежда във Варна „Първа среща на веригата" със своите трима ученици. През следващите години тези срещи продължават - веднъж в годината, през м. август. На тях присъстват лично поканени от П. Дънов хора.
1904 Установява се в София, на ул. „Опълченска" 66, където постепенно се създава кръг от негови последователи.
1914 Започва да изнася редовно пред обществеността в София неделни беседи, издадени по-късно под общо заглавие „Сила и живот”.
1917-1918 Интерниран във Варна заради критично отношение към политиката на цар Фердинанд.
1922 Открива Окултна школа с лекции пред младежки клас и общ окултен клас. Започва да излиза на изгрев слънце извън София в местността „Баучеровото", по-късно наречена „Изгрев".
1923 - 1924 Създава голяма част от оригиналните си песни, наречени от него „музикални упражнения", чиято енергийна същност развива духовните сетива в човека.
1928 Последователите му построяват „Салон на Изгрева", с малко жилище за Учителя. Мястото става център на интензивен духовен живот.
1929 Първи летен лагер на Седемте Езера в Рила. Летуването там става традиция в живота на малкото общество, наречено „Бяло Братство".
1930 Въвежда нов вид беседи, наречени „утринни слова". Изнася ги в неделя сутрин, преди изгрев слънце.
1932 Дава първите упражнения на Паневритмията. Постепенно създава комплекс от 28 различни упражнения, придружени от негова оригинална музика. Изпълняват се с цел да хармонизират енергиите на човешкия организъм и да го свържат с вечния природен ритъм.
1942 Довършва цикъла на Паневритмията с упражненията „Слънчеви лъчи" и „Пентаграм".
1944 Най-тежките месеци по време на войната, прекарва в с. Мърчаево с група ученици.
1944, 24 декември Завършва земния си път в София, оставяйки едно неоценимо духовно богатство на българите и на света.

Естеството на любовта

Любовта е най-важният въпрос на живота. Разрешите ли него, ще разрешите всички останали въпроси, от какъвто и характер да са те - личен, обществен, семеен или общочовешки.

Любовта е сила, която преобразява всичко и спасява човека. Тя идва в реална, жива форма и премахва всички прегради. Който се домогне до нея, влиза в областта на разумността.

Физическата любов е с прегръщане, с целувка. Реалната любов е с докосване, а идеалната е само отдалеч, от разстояние.

Физическата любов носи големи промени. Който иска да я опита, трябва да знае, че ще се движи от едно състояние в друго, от радост в скръб, и от скръб в радост.

Божествената любов върши чудеса. Където мине, твори и пресъздава. Тази любов трябва да се изучава. Но ако не сте приложили човешката любов, която е с най-малки жертви, как ще приложите Божествената, за която се изискват големи жертви?

Любовта е нещо възвишено. Тя не е чувство нито на мъжа, нито на жената. Това, което дразни човека, и събужда низшето в него, не е любовта. Това е изопаченият човешки живот, който сега се проявява.

Любовта е фундаментът, тя е основата на всичко, защото е добродетел, която е сляпа към грешките на хората и от нищо не се обижда. Дори в най-големите грешки на хората тя вижда само добро.

Любовта е глуха за всички лоши, обидни думи. Ти не можеш да огорчиш сърцето на любящия човек, нито можеш да помрачиш ума му, нито можеш да смутиш душата му. На всички обиди и огорчения той ще се усмихне. Любовта е непобедима сила. Който има Любов, той е силен човек.

Любов, която не може да издържи на всички изпитания в живота, не е истинска любов.

Когато светлината и любовта идват от един източник, грях няма. Но когато светлината и любовта идват от различни източници, там е грехът.

Някой иска да прояви обичта си към някого, но се страхува да не го излъжат. Може ли любовта да се страхува от лъжата? Слънцето огрява и топли всички същества, макар някои от тях да вършат престъпления.

Когато влязат в любовта, хората се натъкват на една ужасна гама, от която всички страдат. Който се влюбва, той трябва да знае, че ще мине през тази гама на смъртта. Ако съзнанието му е будно, той ще мине през нея, ще научи нещо и ще излезе, но ако не е будно, ще го сполетят най-големи нещастия, каквито не е сънувал.

Любовта не е в жертвата. Любовта изисква нещо повече от жертва. Жертвата е само закон за изкупване на нашите грехове.

В любовта няма никакъв грях. Любовта е от Бога. Всяка любов, която повдига човека, иде от Бога.

Любовта изключва всякакво насилие. Тя действа между хората само тогава, когато те вършат всичко доброволно. Всеки човек има желание да бъде свободен, сам да пожелае да направи нещо за своя ближен. Заставите ли го насила да направи добро на някого, той веднага ще ви се противопостави.

Първото качество на истинската любов се изразява в желанието на човека да постави своя любим на същото ниво, на което той сам се намира.

Любовта се проявява в живота извън времето и пространството. Тя не зависи от времето, нито от външните условия. Любовта идва от контакта на човек с Бога и се предава чрез вътрешен тласък, чрез вътрешен импулс.

Хората на любовта носят в себе си мир, радост и веселие. Където и да отидат, всички ги приемат с отворени сърца. Те не са невежи, нито горди или амбициозни. Те са смирени и искрени.

Любовта е единствената сила, която постъпва абсолютно безпристрастно. Тя отваря очите на хората, а не ги затваря. Който обича, вижда нещата ясно. Само чрез любовта може да познаете хората.

Любов, в която има страх, не е истинска. Единствената сила в света, която не познава страха, е любовта.

Само топлината на любовта е в състояние да премахне всички съмнения, подозрения, разочарования в живота.

Мощна сила се крие в любовта. Тя прави чудеса. Заради любовта хората са готови на такива жертви, каквито без любов никога не биха направили. Любовта облагородява човек и подобрява условията. Затова, каквото прави човек, трябва да го прави с любов.

Красотата на любовта се заключава в това всички същества да ви обичат, а не само едно.

Любовта е вечният стремеж на две души.

Престъпността е в невежеството, в кривото разбиране и неизползване на любовта. Престъпността е, че искаме да сложим любовта в окови.

Любовта е път на най-малкото съпротивление. Божествените души никога не вървят по пътя на любовта, а по пътя на мъдростта. Който иска да не прави грешки, да върви по пътя на любовта. Тя е дадена за слабите хора в света. Силните хора нямат нужда от любов, слабите имат нужда от любов.

Любовта е път към вечно тържество, но за да не злоупотреби с нея, човек трябва да мине по пътя на скърбите и страданията.

Когато говорим за любовта, всякога трябва да разбираме онова начало, което носи живот. Единственият начин, по който хората могат да се разберат, то е чрез любовта. Щом влезете в областта на любовта, вие ще станете щастливи, здрави, животът ви ще се осмисли и ще бъдете готови да служите.

Любовта представлява свят на услуги. Където е любовта, там е раят, там е блаженството, там е Бог, там са всички блага.

Любовта никога не ревнува, никога не търси своето право! Тя прави човек привлекателен и не държи на достойнството.

Разликата между човешката и божествената любов се състои в това, че божествената любов допълва всичко в човешката любов, без да я изменя.

Любовта може да бъде физическа, механическа и духовна или божествена. Това са три положения, чрез които законът на Любовта трансформира силите на света.

Любовта е онази космическа сила в света, която може да тонизира човешкия организъм. Любовта, даже в своето низше проявление, е сила, която хармонизира всички органи и дава импулс на човешкия живот. Любовта става причина за идването на светлината, на топлината, на науката, на хубавите отношения, дава подтик на цялата природа, на цялото човечество и този подтик само може да подобри света.

Любовта може да се предаде по физически, астрален, умствен, причинен начин и по хиляди други начини, но резултатите винаги са еднакви. Тя носи светлина, топлина и свобода.

Любовта не забравя. И в другия свят да идеш, пак ще мисли за теб.

Любовта сама по себе си е чиста, но съдовете, в които се излива, не са еднакво чисти, вследствие на което тя намалява.

Любовта не мисли за последствия. Тя се ръководи от принцип и щом принципът е правилен, и последствията ще бъдат правилни и добри.

Любовта не е трайна, защото е толкова силна, че ако се застои, човек не би могъл да устои на нейните вибрации.

Любовта предизвиква физическо и умствено преображение в хората. Тя създава у човека ред алхимически процеси, под влиянието на които цялото му същество се изменя. Всеки се преобразява, когато почувства, че е обичан.

Чрез любовта си към Бога човек се ражда, а чрез любовта си към ближния той расте.

В любовта има един елемент, който разтопява хората, и богати и сиромаси, и учени, и прости. Плачеш, тъжиш, весел си, отчаян си, какво ли не, но главното е, че всички огньове и падане, и ставане, и летене, са плод на любовта.

Любовта не обича никакви оплаквания - това, че си невежа, че си сиромах, че си грешник, не я интересува - слага те в огнения кюп и те разтопява. Колкото и да се криеш, да се предпазваш, тя ще те намери. Не остава нищо друго, освен да кажеш: “На твое разположение съм!”

Езикът на обичта

Ако искаш да обичаш, не трябва да се страхуваш. Ако искаш да те обичат, не трябва да се съмняваш.

Обичате ли някого, не му говорете за своята любов. Този, когото обичате, не трябва да знае какви чувства имате към него.

Ако ти за любовта не си готов да пожертваш всичко в света, ти не можеш да разбереш живота. Човек трябва да бъде готов да жертва. Не да напусне живота, а във всички противоречия да види красивото, хубавото.

В каквато и форма да ви посети любовта, благодарете, защото тя иде да изчисти всичко нечисто, което срещне по пътя си.

Хората не трябва да се питат взаимно: “Обичаш ли ме?” Това, което свети, не гори. Това, което люби, не говори.

Любовта не се изисква. Който иска любов, той няма любов в себе си.

На онзи, който има любов, никаква сила не може да противодейства. Той е човек с ново разбиране. Той живее в мир и светлина.

За любовта има особено време. Да чувстваш, да се настройваш може по всяко време, но да обичаш така, че да се преобразиш, да се освободиш от всички инстинкти, да възпиташ вълка, тигъра в себе си, това всякога не става.

Когато двама души се обичат, те внасят импулс към нещо велико в целия космос.

Смисълът на живота се състои в това, да намериш онзи, който те обича, и когото ти да обичаш.
xermes
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 73
Регистриран на: 25 Фев 2006, 17:22
Местоположение: Bourgas

Мнениеот Mad_Mike » 18 Апр 2006, 13:23

Брао xermes тва ми харесва :)
Изображение
Аватар
Mad_Mike
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 223
Регистриран на: 01 Апр 2006, 20:42
Местоположение: His Promised Land

Мнениеот Trismegist » 18 Апр 2006, 20:37

Ами аз винаги съм избягвал да казвам толкова направо истината на хората,защото съм забелязал,че очевидните работи най-трудно се доказват.А и все пак нека всеки си стигне сам до някои изводи.

Но се радвам Хермес,на "наглостта" ти :)!
Добре е да си дадем сметка за съвсем простите неща,близки до душата на всеки а не да се правим на велики магьосници,велики посветени,борейки се за някакъв си странен магьоснически кариаризам.

Йерархии,посветени,гои и разни други простотии.А работата е толкова проста.Всички сме братя и сестри,пържим се на един тиган в който княза на този свят постоянно ни скарва,ползвайки нашето его,като главен помощтник.

Обичайте се - обичайте и другите около себе си,стремете се към свобода от страстите.
Простички превила,които няма да навредят на никого.Правила чието спазване би помогнало на всеки да достигне така наивни и утопично изглеждащи нива на пълно щастие и освобождение,но голям зор докато стигнеш до тях.

За повечето хора-щастието е в това,те да са на върха,да са най-добрите,да се чувстват силни и най-вече да са постигнали наистина утопичната си цел-да задоволят всичките си страсти,както дупките на ено пълно с вода корито да се запушат до една с тапи.

Е тва не може да стане!Номерът е да няма страсти-да няма и дупки.

А защо дупките не могат да бъдат запушени ли?
Ами много просто-дупките са 10 а тапите 9,така че все една дупка ще тече.Все някой ще страда,докато друг се радва.Един ден ще е добър за сметка на друг итн.
И тук слагам край на разсъжденията,щото взимам да се заплитам.Но това е нашият материален свят-създаден несъвършен-умишлено или не.
Мълчанието е злато !
Аватар
Trismegist
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 340
Регистриран на: 28 Юли 2004, 20:15
Местоположение: Made in Bulgaria

Мнениеот Lord Seth » 01 Май 2006, 01:05

Има ли някакво значение ?Това е нещо толкова индивидуално...всеки обича по различен начин и има нужда от различна любов.
Изборът е илюзия
Аватар
Lord Seth
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 20
Регистриран на: 28 Мар 2006, 20:16

Мнениеот Tatiana » 01 Май 2006, 10:44

това е страхотно
щом не си до мен,няма нощ и ден!!!
Аватар
Tatiana
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 36
Регистриран на: 20 Яну 2006, 06:23

Мнениеот AryanSun » 02 Май 2006, 12:23

Такам...

Имаше една песен на Енигма.Казваше се The Rivers Of Belief(Реки
те на Вярата).

В нея се казваше нещо интересно:

If you believe in joy,its because of sadness.
And if you believe God,its because of the Devil.

Ако вярваш в радостта,то е поради тъга.
Ако вярваш в Бога,то е поради Дявола.

Извора на всяка вяра е нейната противоположност-ти се
намираш точно в обратното състояние на това,което вярваш.
Вярваш в онова,под влиянието на чийто антипод се намираш.

Или по-скоро се преструваш,че вярваш?От хората,които издигат
лозунги,крещят и се бият в гърдите,че тяхната вяра или парадиг
ма е най-великата,другите са идиоти,съм забелязал именно това-
желание да прикрият истинската си същност.

Моята баба,която беше християнка,беше казала,че хората,които ходят в църква,които палят свещи,които се молят така,че всички да ги чуят и които проповядват наляво и на дясно и поучават други
те,са всъщност пълни до шия във грехове.Нещо такова твърди и
един друг мой приятел,който се пише християнин,но от него чух
неща за църквата и каноните,които и сатанист няма да ги каже...
защото този човек обича да говори истината,колкото и цинична
да е.Препоръчвам книгата на Марк Твен,"Писма до Земята".Хиляда
пъти е по-добра от Сатанинската Библия на ЛаВей като критика
към християнството.

Но такива като Ксермес едва ли ще седнат да четат такива неща,
не биха могли да издържат на критиката на Луцифер...твърде
много ще им свие ксърмите.

В контекста на казаното от Енигма,как ще интерпретираме тази тол
кова велика вяра в Любовта,която афишираш Ксермесе?Може би
никога не си срещнал любовта,както се пееше в една друга песен
(Мадона-"Frozen"),ти си толкова погълнат от това,колко получаваш,
губиш времето си в омраза и (само)съжаление...по-добре отиди
някъде навън и покажи,че можеш да обичаш,отвори сърцето си към
друг някой,вместо да проповядваш тук.
Аватар
AryanSun
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 925
Регистриран на: 10 Юни 2005, 16:50

Мнениеот Nac » 02 Май 2006, 15:44

Любимите ми реплики от "Матрицата":

"...любов?
Всичко това са илюзии.
Това са просто отчаяни опити на човешкия интелект да оправдае безсмисленото си съществуване.
И опитите са толкова изкуствени, колкото и самата Матрица.
Макар, че само човешкото съзнание може да измисли нещо толкова блудкаво като любовта..."
Аватар
Nac
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 103
Регистриран на: 01 Сеп 2005, 21:54

Мнениеот Arhimikus » 03 Май 2006, 10:53

Оле Нак.... а ако вярваш и в това, което си написал....
"Човече, опознай себе си!"
Аватар
Arhimikus
Модератор
 
Мнения: 803
Регистриран на: 29 Ное 2005, 17:14
Местоположение: Сливен

Мнениеот Nac » 03 Май 2006, 11:31

Очаквах този въпрос :)
Ами това е, че не го вярвам...но от една страна тези думи ме карат да се замисля...
Аватар
Nac
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 103
Регистриран на: 01 Сеп 2005, 21:54

Мнениеот Kotentseto » 04 Май 2006, 13:21

"Да избягаш от любовта или сляпо да и се отдадеш - кое от двете е no-малко разрушително?
Не знам."
Розата е роза е роза...
Аватар
Kotentseto
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 270
Регистриран на: 06 Фев 2006, 14:47

Мнениеот ekaya » 04 Май 2006, 13:51

И двете могат да бъдат еднакво разрушителни и еднакво съзидателни... а човек винаги е бил просто влюбен в... любовта :wink:
Lasto beth nin. Tolo dan nan galad.
Аватар
ekaya
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 203
Регистриран на: 10 Авг 2005, 13:53

Мнениеот Arian Star » 05 Май 2006, 20:31

Здравейте,
Винаги съм си задавала този въпрос и всъщност първите ми опити да пиша стихове са били на тази тема!
Има ли я, няма ли я истинската любов.

Моето мнение е, обаче че ако в света има
нещо, което може да обединява хората и да
носи радост, светлина и живот - то това е любовта.

Да, тя обаче понякога е много и болезнена, тя ни
учи на това да бъдем по-малко себични и егоисти,
учи ни на жертви, да даваме от себе си.

Е, вярно понякога не получаваме това, което
искаме и се надяваме да получим, но всяка
една любов те прави по-мъдър и по-силен.

Тя е Космически Закон и всички ние и сме
подвластни! Единственият закон, който събира,
обединява хората и ги прави по-отворени един към
друг, тя единствена отваря вратата на сърцето или
както писах в едно свое стихотворение, ключа към
заялата врата се намира вътре в тайната градина на
твоето сърце, и вратата отвътре се отваря.

Помислете колко скучен и сив, щеше да бъде този
свят, ако я нямаше тази Велика Сила и всъщност
именно чрез нея ние сме се появили на тази Земя.

Така, че нека да не се питаме какво е Любов,
а да се опитваме да създаваме такава около себе си
и да обичаме, до полуда - пък дори от това да боли!

icon_flowerface icon_angel
Аватар
Arian Star
MagicGateBg Приятел
 
Мнения: 145
Регистриран на: 27 Юли 2005, 16:04
Местоположение: Burgas

Мнениеот xermes » 07 Май 2006, 18:28

много бих желал да се извиня на онези които евентуално биха се раздразнили от това което 6те напиша за един "компетентен" по вси4ки теми тук ...който се опитва да се сравнява с У4ителя...аз не сьм такьв 4овек по природа--и не налагам мнението си--просто пускам материали на доказали се авторитети..не се заяждам,но вьтре6ен глас ме кара да поставям на място такива "умници"...понеже този "титан" на мисьлта-този "творец",сьздател на толкоз трудове и книги,сьс стотици хиляди последователи в целия свят-този "завьршен мистик", "пропит" с такава "мьдрост"..опитен вьв вси4ки практики и с меродавно и "компететено" мнение по вьпроса--ах..:))този "великан"и този "извор" на "титани4ната"мисьл--Арая..сьн...изглежда е толкоз компетентен 4е да си позволява да дава мнение по теми написани от такьв авторитет както Петьр Дьнов...мда...много си дале4е приятелю дори от подметката на У4ителя....така 4е преди да коментира6 не6та написани от него-пред който скланям глава..СЬН4О--излез от егото си и се опомни-кой си ти 4е да си позволяваш да коментира6 темата за ЛЮБОВТА..?И ТО НАПИСАНО ОТ ПЕТЬР ДЬНОВ..?...за който Айнщайн казва"Вси4ки скланяд глава пред мен,но аз скланям глава пред Бьлгарина Петьр Дьнов.."ако невярваш-има си статии за Айнщаин-4ети ...та така "великан4о"..ако си мислисщ 4е като си направил 2-3 не6та сьс 5-6 вида енергги..и си казал някое заклинанийце или там подобните ти барко4и..и си станал"Илюминат"-светнал си 4е си супер велик..е..приятел..ако се мислиш за не6то на нивото на У4ителя..хм...пак 6те ме извините които 4етете това..но предлагам Сьн4о-Арай4о--да се наведе и да се хване за палците...и о6те не6то от мен--много ПО-здравиот Любо Пенев..там за супата--беше казал не6то..:))..така..пове4е на този "авторитет"няма да обра6там внимание..да постна о6те не6та за Любовта.....

Когато иска да обсеби нещо с чувствата си, човек си създава карма. Когато дава свобода на хората, той се освобождава от своята карма.

Не можеш да обичаш някого, с когото не си имал връзка в миналото. Любовта между хората не се проявява само в един живот.

Всеки сам да дава начина, формата как да го обичат. Както обичаш, тъй ще те обичат. Както постъпваш, така ще постъпват с теб.

Да обичаш човека не значи, че той трябва да мисли за тебе. Този, когото обичаш, по характер трябва да бъде противоположен на тебе, за да се допълвате взаимно.

Когато обичате някого, го слушате без отегчение и усещате като че във вас се влива някакъв елексир, който ви ободрява и съживява. Като си отиде любимия, вие казвате: “Много нещо ми остави този човек.” Това значи да любите и да ви любят.

Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за теб и ти причинява пакости, твоето чувство пак не трябва да се прекъсва.

Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши.

Кой трябва да обича: слабият или силният? Слабият не може да обича. Само силният обича.

Като обичаш някого, ти трябва да мислиш какво добро да му направиш, да му предадеш любовта си по реален начин, да го задоволиш. Само така той ще разбере, че го обичаш.

Който те обича, той предвижда всичките ти нужди.

Ако обичаш и да умреш, непременно ще възкръснеш. Който не обича, и да живее - ще умре.

Този, които ви обича, може да ви лекува, може и да ви учи. Най-голямото изкуство е човек да обича.

Не можеш да вярваш, докато не обичаш. Вярата определя качествата на твоята любов. Надеждата определя качествата на твоята вяра. Любовта определя качествата на твоя ум.

Ако двама души, които се обичат, не вярват в ума и в сърцето си, нищо няма да постигнат. Вярата се явява като съединителна нишка в живота на човека.

Да обичаш - това е процес на любовта, при който развиваш силата си. Да те обичат - това е процес на мъдростта, при който развиваш знанието си.

Който много обича, много дава. Новият морал изисква такова даване и взимане, при което няма никаква щета.

Който ви обича, само той може да ви даде нещо. Ако някой не ви обича, нищо не може да ви даде.

Когато приеме любовта, човек минава от страданията към радостите, където може правилно да се развива. Това не значи, че той трябва да избягва страданията. Разумните страдания са благо за човека.

Велико благо е да имаш любовта на един човек! Това значи да имаш тил, на който да разчиташ при всички условия.

Дойдете ли до любовта, не казвайте, че някого обичате повече, а някого - по-малко. Обичайте толкова, колкото любов излиза от сърцето ви.

Никой никого не може да застави да обича. Ако нямате вътрешен подтик да проявите любовта си към някого, никаква външна причина не може да ви застави да направите това.

Когато двама души се обичат, те едновременно трябва да се разбиват в телесно, в сърдечно, и в умствено отношение. Това значи да има хармония между тях.

Човек трябва да е отворен към всеки, когото обича. Той трябва да бъде готов на всички жертви. Любовта е връзка на човешката душа с Бога.

Всяко чувство, което огорчава, носи смърт. Всяко чувство, което произвежда радост и веселие, носи живот.
Чувството, което те огорчава, не е за тебе, чувството, което носи радост и веселие, то е за тебе - приеми го в себе си.

Не можеш да бъдеш щастлив, докато не обичаш някого, без той да знае, че ти го обичаш. Само така човек може да бъде щастлив. Трябва да има един човек, на когото да изливаш чувствата си, както една струя, един извор излива водата си и напоява цяла местност. И вие като обичате някого и изливате обичта си към него, тя ще протече като жива вода и ще се ползват всички около него. Не казвайте името на този, заради когото правите нещата.

Този, който ви обича, не е тук на земята. Ако е на земята, двамата ще живеете в едно тяло. Обикновено единият е горе, другият долу. Вие не знаете името му. Само когато станете много тъжни и се намирате на кръстопът, той ще дойде да ви утеши и пак ще си замине. Това е за онези, които искат да бъдат щастливи.

Когато обичате някого, вие живеете със свещен трепет по него. Това е свещеният трепет на любовта. Всеки го е преживял. Той е единственото нещо, което може да направи човека щастлив.

В любовта не се допуска абсолютно никаква лъжа. И онзи, който се опита да оскверни любовта, започва да пада.

За всеки човек е определено кой да го обича. И всеки трябва да намери онзи, който го обича.

Ако мисълта за даден човек никога не изчезва от съзнанието ви, знайте, че той ви обича. Ако и вие не изчезвате от съзнанието му, и двамата се обичате.

Ако допускате в ума си, че онзи, когото обичате, може да би причини някаква неприятност, това показва, че не го обичате.

Човек, който след като изгуби и силата, и здравето, и богатството си, не изменя нито един мускул на лицето си, този човек живее в любовта.

За да познаваш хората в истинския смисъл на думата, трябва да ги обичаш.

Когато обичаш някого, ти се оглеждаш в него като в огледало. И когато някой те обича, той се оглежда в теб.

Ако обичаш някого, ти ще станеш едно с него, няма да бъдеш обект за него. Станеш ли обект, ти го излагаш на изкушение.

Не може да мислиш за някого, ако и той не мисли за тебе.

Любовта се проявява във вземане и даване. Който обича, предимно дава, а който е обичан, предимно взема.

Който обича, той

Който обича, той ще бъде поставен на огнището да гори. Онези, които обича, ще се топлят и осветяват. После те ще влязат в огнището, а който е бил любящ, ще се топли. Като не разбират този закон, хората очакват да бъдат само обичани. Такова нещо не съществува. Ще обичаш и ще те обичат. Смяна трябва да има в живота.

За да бъде силен, човек трябва да е доволен външно и вътрешно. Щом е недоволен, той прекъсва връзката си с любовта.

Помислете за приятеля си, и ако състоянието ви се подобри, вие наистина го обичате. Не се ли измени, не го обичате както трябва. Защото когато обичаш, получаваш нещо.

В любовта власт няма. В нея има нещо по-велико от властта. В любовта трептиш за онзи, когото обичаш. Ти предвиждаш всичко, от което той има нужда.

Ако вземете най-лошия порок, който има човек, и го хвърлите в огъня на любовта, той моментално се превръща в скъпоценен камък.

Страданията предшестват любовта. Никой не може да опита любовта, докато не мине през страдания. Който е минал през тях, ще намери любовта - най-голямото богатство в света. Заслужава човек да мине през страдания, за да намери най-голямото богатство. В това богатство се крие силата на човека.

Скръбта е граница за преминаване в любовта. Когато дойде до най-голямата скръб, човек е до границата на онази любов, към която душата се стреми.

Имаш право да обичаш, но нямаш право да обсебваш. Природата не позволява да се обсеби това, което тя е дала. Тя дава нещо, за да го употребиш, но не да го обсебиш. Тя всякога ще противодейства, ако искаш да завладееш това, което е създала.

Когато обичате някого, тогава именно възможността за изневяра е най-малка. Невъзможно е да ви изневери онзи, когото обичате. Никъде в живота това не се случва. Щом се говори за изневяра, трябва да разбираме човешката любов, т.е. любовта на хората на земята.

Ако твоята любов не може да преодолява всичките трудности, каква е тази любов?

Умен човек е този, който знае кога да се отдалечи, или кога да се приближи до любовта.

Като тръгнат в правия път, някои хора се усещат нервни и неспокойни. Това се дължи на любовта, която реформира сърцата им и ги прави по-чувствителни.

По колко начина може да бъде спасен човек? Само по един начин - по пътя на любовта. Щом вярвате в Любовта и живеете според нейните изисквания, вие можете да се спасите.

Като работите с любовта, в първо време ще забележите известно подобряване, което ще се смени с влошаване; после по-голямо подобряване и по-голямо влошаване, докато стигнете до истинското здрабословно състояние.

Имайте предвид, че докато няма слизане, няма и възлизане. Който не иска да слиза, не иска и да възлиза. Едното подразбира другото. Щом влезете в божествената любов, тя ще ви застави да се откажете от небето и да дойдете на земята, за да помагате.

Когато обичате някого, с това вие му помагате, като това и на вас съдейства да се издигнете.

Да обичаш тези, които те обичат, това всеки може. То е човешко. А да си благоразположен към онези, които не са разположени към теб, то е божествено. Да учи умните всеки може, но да учи безумните, които ще му заплатят според безумието, то е божествено!

Първият признак за идването на любовта е страданието. Колкото повече страданията се увеличават, толкова по-близо е Любовта.

Ако божественото работи в един човек, ти непременно ще го обичаш. Ако той е дал път на човешкото в себе си, като го обичаш, ще се натъкваш на големи противоречия.

Любовта прави човека силен и мощен. Докато любовта е в тебе, нищо отвън не ти трябва. Отвън никой не може нито да опази любовта ти, нито да ти я отнеме. Ще обгърнеш своя любим с огнена аура и ще напишеш: „Опасно за живота!" Само така Любовта може да опази живота.

Не е лесно да задържиш любовта на хората към себе си. Ако мислите, че можете да си играете с любовта на някого и пак да ви обича, вие се лъжете.

Не можеш да обичаш човек, който няма поне една добродетел. Към учения можеш да имаш уважение, но не любов. Към силния може да имаш почитание, но не любов. Добродетелния обаче можеш да обичаш.

Да обичаш човека, това значи, никога да не прекъсваш чувствата си към него. Едно чувство е силно, докато не се прекъсне. Външно може да се измени, но никога да не се прекъсва. Ако човекът, когото обичаш, говори лошо за тебе и ти причинява беди, твоето чувство пак не трябва да се прекъсва. Видиш ли, че той страда, ти пръв трябва да му се притечеш на помощ. Това е любов. Ако не му помогнеш, ти не го обичаш. Любовта изправя всички грешки.

Първата ви любов-Първата ви любов е посещение на един ангел, който ви завежда при онзи, в когото да се влюбите.

Онзи, който те обича, сам ще дойде при тебе. Той няма да те чака да го търсиш. Ако обичаш някого и видиш, че го обиждат, ти пръв ще отидеш при него да го защитиш!

Обикновено хората искат да бъдат много обичани, и те да обичат много. Кога любовта проявява своята сила? -Когато се постави под силен натиск.

Когато те обичат и ти обичаш, между вас става правилна обмяна. Тогава и двамата разбирате как действа любовта. Тя е метод за работа. Тя работи в духовния свят.

Ако се сърдите, няма да постигнете любовта. Когато се сърдите, вие сте далеч от любовта. Със сърдене, с подозрение и съмнение любовта не се намира.

Който истински обича, той никога не съжалява, че обича и че не отговарят на любовта му.
xermes
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 73
Регистриран на: 25 Фев 2006, 17:22
Местоположение: Bourgas

Мнениеот Vendetta » 07 Май 2006, 18:34

Благодаря, хермес ! Има неща, които си заслужават да им се обърне внимание, Магове.

да речем.. Който прилага закона на любовта малко говори, а много върши
Тихо !!
Аватар
Vendetta
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 55
Регистриран на: 17 Яну 2006, 07:18

Мнениеот AryanSun » 07 Май 2006, 19:55

Не,ксермес,не отричам ни най-малко казаното от Дънов.Има неща
които харесвам в него,има неща,които просто нямат значение.

Проблемът не е Дънов и учението му,а ти.

Не знам моето его колко е голямо,не знам какви вътрешни гласо
ве те карат да правиш това и онова,дали излизат от душата ти или
звучат в главата ти,подобно на някои патологични случаи...не знам.
Недей съди моето его-защото ще дойде ден твоето да бъде съдено.
А твоето е стотици пъти по-голямо от моето...и от това на когото и да
било тук.Личи си от самолет.

Самия факт,че си изпусна нервите,показва,че си дълбоко объркан
и се съмняваш в онова,което проповядваш.Животът ти няма стойности,
затова гледаш да се хванеш за някой авторитет.И при все че започна
да държиш и вулгарен език("поздравите от Любо Пенев" и супата),
ще ти кажа,че ти май си се хванал не за словото на Дънов,не за
Словото Божие,а за нещо друго тяхно,няма да кажа кое.

В живота ти има огромна празнота,признай го.Отвътре се тресеш
от съмнение,болка,самосъжаление.Когато някой си позволи да вярва
в нещо различно или противно от теб,ти губиш почва под краката ти.
Защото съмнението продължава да те дълбае отвътре.Как така
тия тъпи магчета ще следват път,който моята вяра е отхвърлила?
Щом те го правят,значи аз не съм прав.Ако не съм прав,толкова
много енергия вложих в моите парадигми,всичко напразно ли е било?

Не знам кой е сънчо,но...виж себе си най-напред.Както казах,не
чувство за справедливост и алтруистично желание да просветляваш
неверниците те кара да се държиш така йезуитски.Искаш да запъл
ниш празнотата,дупките в твоята парадигма,като "рушиш" вярата
на другите в техните идеи,системи и пр.Изпитваш нужда да се
зареждаш с вяра...да вампирстваш,т.е.Имаш нужда да се зареждаш
с вярата на другите,а при много окултисти,уви,тя лесно се руши.
Малко повече натиск им трябва.И хищната ти душа си е получила
своето,ще успееш да преживееш още една нощ.До мига,когато
ще разбереш,че си тотално объркал всичко и,подобно на една моя
съученичка,която имаше огромна вяра в бога,беше членка на
една християнска секта,взе че се обеси на едно дърво.В името
на вярата,уж.Жалко за момичето,лека й пръст.

Защо така става,че много сектанти си слагат край на живота?
Преживе те много са обичали да проповядват и да принужда
ват другите със заплахи да влязат в тяхната парадигма,тяхна
та секта и вяра.Всъщност не са обичали,били са принуждавани
отвътре...нещо ги е подтиквало.Точно като теб.Нуждата все да
защитават вярата си.Защото тя,изглежда е толкова деликатна,
че не може да устои на нечий чужд светоглед.Рано или късно
сектантът престава да получава енергия отвън,в един момент
неговите кули рухват и той остава сам.Ако не успее да се проме
ни,да се ориентира в реалността,в истинския живот,той се самоу
бива.Често това се случва на религиозни хора,мистици,на окулти
сти по-малко.Така е,защото секти,които да се занимават с магия
няма.Или ако се създават те много скоро рухват,както се случи
с Църквата на Сциентологията.

Е,понякога за сектантите има и хепи енд.Католическата църква
и християнството си разрешиха проблемите с Аутодафе,кръстонос
ни походи и други зверства.Най-вече парите им решиха проблеми
те.Така е и с исляма...така е и с други течения.Във Варна бях сви
детел на случай,при когото Белите Братя,милите те извършиха
убийство по окултен път не върху кого да е,а върху една учител
ка по латински,която беше истински светъл човек-носеше вътреш
на и външна красота.Беше и окултно ориентирана.С бъдеще на
учен.Но беше неудобна!

От белите братлета много хора реват...Като те гледам,ти също се
превръщаш в един от тях.В един фанатик,с блеснал поглед,готов
да изколи неверниците.Поиграй си още така,ще видим докъде
ще стигнеш.На мен не ми трябва да покръствам другите,да ги обръщам
в правия път,просто търся себеподобни във форуми като този и
ги намирам.Такива като теб ми минават знаеш ли откъде...
Аватар
AryanSun
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 925
Регистриран на: 10 Юни 2005, 16:50

Мнениеот Mell » 07 Май 2006, 20:40

Хермес ти просто единствено знаеш да
преписваш, а даже и това не можеш, като хората
Виж си правописа....
Много хора харесват Дънов... Аз не
и какво от това ?
Mell
 

Мнениеот xermes » 10 Май 2006, 15:44

за Арая...пи4...:)) много си дале4е от преценката си за мен..:)) НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ..:)) за ПОве4е инфо по въпроса--моля ЕЛИ-КАРИМ и ти приятелю-ТРИСМЕГИСТ..ако се пре4упи Арая и ре6и да ви попита за мен--просто му кажете..:))каквото прецените,нека излезе от заблудата в която е...пьк ако не--все тая..няма зна4ение...:))Благодаря..:))пове4е няма да се занимавам с него..знаете има дале4 по-сьществени не6та за които да мисля.
xermes
MagicGateBg Наблюдател
 
Мнения: 73
Регистриран на: 25 Фев 2006, 17:22
Местоположение: Bourgas

Мнениеот damnameneus » 10 Май 2006, 19:04

ами мисли за по съществените неща, с удоволствие ще се лишим от вниманието ти
Аватар
damnameneus
Модератор
 
Мнения: 511
Регистриран на: 03 Апр 2005, 23:47
Местоположение: Plovdiv

Мнениеот AryanSun » 10 Май 2006, 20:07

xermes написа:за Арая...пи4...:)) много си дале4е от преценката си за мен..:)) НА СВЕТЛИННИ ГОДИНИ..:)) за ПОве4е инфо по въпроса--моля ЕЛИ-КАРИМ и ти приятелю-ТРИСМЕГИСТ..ако се пре4упи Арая и ре6и да ви попита за мен--просто му кажете..:))каквото прецените,нека излезе от заблудата в която е...пьк ако не--все тая..няма зна4ение...:))Благодаря..:))пове4е няма да се занимавам с него..знаете има дале4 по-сьществени не6та за които да мисля.


Ау,колко ме натъжи,недей така,ще взема да се разплача,да
изпадна в депресия,че може и да се самоубия.Леле тоя Ксермес
какво значение имал за моя живот,за моето развитие...без него
съм щял дабъда жив загинал.Леле,леле,леле[reva s krokodilski salzi]

Виж,Ксермес,ако наистина вземеш че се изметеш от тук,ще ни напра
виш голямо добро.Не ме интересува какъв си,що си-ти си ми безраз
личен,разбираш ли.Просто поведението ти във форума е меко казано
дебилно и дразнещо.Не че можеш да убедиш в нещо,просто явно ти
допада да те псуват...сигурно знаеш на кои мъже им допада
такова нещо?
Аватар
AryanSun
MagicGateBg Фен
 
Мнения: 925
Регистриран на: 10 Юни 2005, 16:50


Назад към Любовна магия. Психология на отношенията.

  • Виж новите мнения
  • Виж темите без отговор
  • Кой е на линия
  • Общо на линия e 1 потребител :: 0 регистрирани0 скрити и 1 гости (Информацията се обновява на всеки 2 минути)
  • На 01 Юни 2011, 17:35 е имало общо 130 посетители наведнъж.
  • Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта