Малкут

едно ново разглеждане на реалността 

 
            Малкут е последната сефира, материалната вселена във вида, в който я познаваме. Именно тук енергиите от по-високите планове достигат крайната точка на своя маршрут.

            Как така материалния свят подлежи на промени? Как действа магията въобще? Или по точно как по-високите планове повлияват събитията тук, на материално ниво.

            До отговорите на тези въпроси достигнах благодарение на това, че се реших да експериментирам с магически похвати и ритуали. Разбира се нерядко ставаха гафове и това ми струваше много спокойствие, напреже ние, а понякога рискувах здравето и живота си.

            Така или иначе едно е сигурно. Думата "свръхестествен" не е подходяща за да охарактеризира магията. В механизмите, стоящи в основата на окултните явления има логика. Можем да обясним магическите процеси с езика на философията, психологията, квантовата физика и космологията.

                 И все пак как започна всичко? В началото, когато бях неопитен, любопитен и непредпазлив (в последното не съм се променил кой знае колко), много експери ментирах с това и онова. Каквото си пожелаех - брех успех на изпитите, брех ново гадже и т.н. просто правех някакъв ритуал и всичко ставаше. Еуфорията ми беше голяма... но траеше само месец. А след това нещата се обръщаха в обрат на посока. За всичко си плащах и то с лихвите.

           Макар че кофти изненадите настъпваха внезапно, на главата ми се изсипваха всякакви неприятности, успях да запазя кураж и да не се изкушавам да се обърна за помощ към невежеството, суеверието и параноята, а да разсъждавам трезво.

           ЗАЩО ИСКАЙКИ ОТ ВСЕЛЕНАТА ПОМОЩ ДА СЪЗДАМ НЕЩО, ДРУГО ТРЯБВАШЕ ДА БЪДЕ РАЗРУШЕНО?

           Отговора дойде от познанията ми по биофизика и биохимия. Спомних си как една молекула биваше разрушавана в името на създаването на някакво ново, по-полезно и нужно вещество. В процеса на разрухата се освобождаваше енергия и се стигаше до увеличаване на безпорядъка в една термодинамична система. В процеса на съграж дане пък се влагаше енергия за да има отрицателна ентропия и повишаване на порядъка.

           За да създадеш нещо, трябва енергия. Както и идея, информация - как ще подредиш компонентите на бъдещата термодинамична система. Според законите на термодинамиката по-подредените състояния са по-малко вероятни. Едно нещо лесно може да бъде унищожено, да загуби своята енергия и да се повиши ентропията. Обратното е по-трудно. Но ако имаш наличната енергия (и средството за редукция на ентропията-информация,
           идея),не е невъзможно.

           Така например не е невъзможно чаят който варите на печката вместо да кипне, да вземе, че да замръзне. Може да се стигне до спонтанно подреждане на молекулите му по начина, характерен за състоянието на леда. Но вероятността е много малка това да стане - освен ако някой отвън не се намеси и не вложи нужната информация и енергия.
 
           Така че всичко опира до определен начин на подреждане,ново преконфигуриране на компо нентите на битието.

           С каквито и системи да си имаме работа: квантови, атомно-молекулярни, химични, биохимични, биологични, обществени-те всички се подчиняват на законите на термо динамиката, ентропията и превръщането на енергията.

           Но кое е общото между всички тях?Как се осъществява обмена на енергия на всички нива на материята? Има ли нещо единно в основата на реалността и нещо като единна вселенска енергийна валута?

           С каквато и материя да си имаме работа, каквито и нива на материалната (а по-късно става ясно, че и в основата на духовната) действителност да разглеждаме, те се състоят от вълни, чиито параметри не могат да бъдат установени с точност и не защото ние сме невежи или апаратурата ни не е точна, а защото това е просто природен закон, защото това е фундаментален принцип в квантовата физика: Хайзенберговия принцип на неопределеността. И тук зависимостите са подобни на термодинамичните-по трудно става определянето, ако енергията/импулса на системата са малки и обратно.

           Какво значи неопределеност въобще? Можем ли да я тълкуваме като брой състояния, проявяващи се в един и същи момент? Ако си спомним ученото по химия за електронния облак, атомната орбитала  и притчата за "вратаря", нещата стават ясни.

           Уравнението на Шрьодингер учи на същото. Състоянието,порядъка на една вълнова система се определя от величината "вълнова функция" (пси). Промяната на вълновата функция винаги е съпроводено от промяна във количеството енергия на системата. Известно е, че вълновите системи могат да преминават от едно състояние в друго мигновено, без междинни етапи - стига да се инвестира нужната енергия и информация.

           Ще илюстрирам това със следния пример: нека наблюдаваме в определен отрязък от време зелена бутилка, която държим с двете си ръце. В 99.9% (условно казано!) от времето, през което наблюдаваме тази бутилка тя е това,което виждаме: че е зелена, че стои в ръцете ни пред нас. Но в останалото време (0.01%)това не може да бъде сигурно. Тя може да стои в една милионна част от секундата зад нас, встрани, на главата ни, в краката ни, на другия край на вселената, може да не е зелена, а друг цвят, може да се окаже, че не е от стъкло,а нещо друго или дори че не е бутилка. Колкото повече раздро бяваме интервала време от 0.01% толкова повече расте неопределеността и толкова повече състояния,все по-немислими се проявяват с еднаква вероятност. Да, в макросвета неопределеността е незабележима, не защото липсва, а защото се проявява за нищожни части от време.
 
           Но откритията на физиците не свършват с това. На ниво вълни/частици преходите не изискват кой знае какви енергийни инвестиции. Нужно е само да се инвестира информация. И нейният доставчик се оказва... съзнанието на експериментиращия.

           Този факт доста често е коментиран и то не само в жълтата преса - макар че физиците изпитват неудобство да го коментират. Но той може да бъде лесно проверен.

           Просто пуснете CD на случаен избор във вашата уредба или CD- ROM а поредния им номер в диска ви е до болка познат. Трябва само от "душа и сърце" да си пожелаете някоя песен (или просто оставете мислите сами да ви доойдат) и... CD player-а ще ви послуша.

           И тази теория е обяснение на нещата. Донякъде. Защото опитът показва, че нещата могат да отидат още по-далеч. Дотук ние разглеждахме промяна на локално равнище.
           Но имал съм случаи, при които постигането на целта ми е била свързнана с въвличане на такъв брой фактори, чието естество и брой не ми е бил известен. Гореописаните научни открития и теории лесно обясняват нещата, когато те се осъществяват на локално ниво. Но нерядко процесите се осъществяват и на глобални, нелокални равнища.
           Например веднъж поисках подкрепа за един изпит. Стана така,че преподавателят дойде в много добро настроение,породено от други фактори, а пък те на свой ред от трети, те пък от четвърти и т.н. И резултатът беше впечатляващ. Поисках моята цел да се осъществи така, че резултатът от изпита да е блестящ и да няма отрицател ни последствия за другите.

           Нерядко в името на собственото благо,без да искаме, може да нараним някой друг. Например ако поискате пари, може да стане така, че да умре богатата ви леля от Америка, или родителите ви и да наследите голямо имане. Бихте ли искали това да се случи?

           Понеже в много магически традиции стриктно се спазва моралното правило: "Прави какво то искаш, само не вреди никому", а осъществяването му не е невъзможно, дори напротив, то процесите протичат на глобално равнище.

           Всичко във вселената е свързано. Макар че реалността се състои от уж отделни компоненти - вълни, то поведението им не е само за себе си, а функциите им се припокриват. Така всичко е свързано, вселената е единно цяло.

           Айнщайн и още двама учени Подолски и Розен откриват, че щом две системи са си взаимодействали в миналото, то те ще го правят и след като бъдат разделени. Между тях ще остане една особена връзка, известна като тунел на Айнщайн-Подолски-Розен. Тя не зависи от времето и пространството.Така например два електрона, които са имали противоположни спинове и са били сдвоени в електронен чифт, а после бъдат разделени с магнитно поле ще продължат да действат така,сякаш още са заедно.

           И тъй като всички неща си взаимодействат, система А взаимодейства със система Б, система Б, взаимодейства със система Г... то между всички тях ще има енергийна връзка.
 
           Сигурно сте ставали свидетели на синхронни събития и странни съвпадения. Трябва ви дадена книга и след малко идва приятел или роднина с нея - уж някой друг му я дал хей така. Или пък ако някой умре, заедно с него "умира" и някой друг или пък дори даден предмет. Любимия часовник на един свещеник спрял точно в мига на настъпването на смъртта на своя притежател...

           Известно е, че щом настъпи мор всред дадена популация от животни, другите животни от популацията и дори съседни популации започват да се размножават неистово. Дори ако различните популации не са в пряка близост. Всички тези неща са възможни и стават благодарение именно на този факт, че сички системи и неща във вселената са свързани. И изпадат във взаимен резонанс.

           И сега можем да обясним, как действа даден ритуал или талисман. Талисманът е система, която трябва да наподобява изцяло целта ни, да има същия порядък на своите елементи, какъвто е порядъка на нашата цел. Той служи за модел на преконфигурирането на цялата реалност-не на локално, а на глобално равнище.

           Да речем трябва ви талисман за успех в работата. Талисманът е свързан с притежателя, притежателят с дадената група, групата с други групи. Талисманът предава параметрите на своята вълнова функция на притежателя. Досега той е имал вълнова функция, отговаря ща на незадоволително качество в работата. Но с талисмана тя се променя. При това положение откликва и работната група-нещата се променят. Започват да сътрудничат, да толерират някои грешки и т.н. Може да настъпи серия от външна подкрепа от други групи и т.н.

           Но как стои въпроса с енергийното финансиране? Очевидно системата сама не може да премине към по-подреденио състояние хей така, без подходящите условия. Шом на дадена промяна на вълновата функция отговаря промяна на енергията,то нужна е енергия. А тя идва от безграничния енергиен източник - вълновият вакуум или Отрицателното Битие (така го нарича Кабалата). Няма да се спирам на практическия аспект на този въпрос, той е описан в страницата за Енергийните Планове. Така или иначе тази стъпка се налага, за да се избегнат ненужните негативни последствия, за които стана дума в началото.

            Що се отнася до тях, то те имат нужда от едно кратко разглеждане. И по-точно как става отварянето на енергийния тунел между тях.

            Както казахме, материята се състои от вълни и енергия. Енергията е равна на произ ведението от масата и квадрата на скоростта на светлината. Същото важи и за останалите енергийни планове: астралния, менталния и архетипния. Те също са енергия. Разликата е само във параметрите на вълните и техните функции, съдържанието на информацията и т.н. Така или иначе, всичко е дошло от Квантовия Вакуум/Отрицателното битие. То е енергия, а що се отнася до параметрите му-то те са напълно неопределими. Там безброй състояния се проявяват с еднаква вероятност.

            Как се е появил Архетипния План, също няма да описвам тук (виж Архетипен План и Кетер). Така или иначе той е в пряка връзка с Отрицателното битие, което е неограничен източник на енергия. И за да е успешна и безопасна дадена магическа операция, то тя започва със него.

            Архетипния план се повлиява чрсз извикване, ин и евокиране на даден архетип (дадено митологично събитие, митологичен персонаж, божество, Свещено Кабалистично име на Бога...), менталния план се повлиява със мисъл и идея, астралният с мисъл, воля и визуализация. Материалния план - със помощта на олтарите и съответствуващите материали (магически инструменти, камъни, кристали, благовония). Промяната в единия план трябва да е аналогична с тази в другите-така че те да са в резонанс. Така ще се отвори енергийния тунел и през него ще тече енергия. Колкото е по-голям дебита му, толкова по-сложни операции ще финансира. А дебита е пропорционален на способностите на оператора.

            Физиците също говорят за такива енергийни нива - в така наречената теория на струната. Според нея,една частица се разгръща в десетизмерно пространство (точно колкото е броя на сефирите на Каалистичното Дърво).

                  Съществува още една теория, която характеризира действието на магията. Промяна на физическото ниво, макар че изглежда неограничима, не е такава.Но напредналият маг може да постигне много неща. Това се осъществява благодарение на преместването в алтернативна вселена.

            Нека се върнем на примера с бутилката. В нашата вселена ние я наблюдаваме такава, каквато е. В 99.9% от времето, тя има описаните параметри. Но има теория, която набира непреки потвърждения (най-главното е, че нашата вселена не е безкрайна и вечно се разширява), че съществуват алтернативни, паралелни вселени, където всяко едно от латентните й състояния (които се събират във интервала от 0.01% от време-а те са безброй) се проявява с вероятност 99.9%.

            Така например ако в тази вселена аз съм музикант и съм беден,в някоя друга аз ще съм богат икономист, в трета заможен лекар,в четвърта нещо друго... Просто ще съществувам в различните алтернативни вселени във всички възможни състояния, които мога и не мога да допусна.

            Не е недопустима идеята за реално съществуване на царство на феите, джуджетата, все някъде събитията от Междузвездни Войни са реалност, както и от Властелинът на Пръстените и какво ли още не! Фантазията ни не е достатъчно голяма, за да побере Безкрайността.

            И така, има безброй вселени,може всяка една от тях да има само един изход, но ако магьосникът не иска да го застигне зла съдба, той може просто да извърши пренасяне на душата си в друга вселена, където самият той ще има това, което му трябва.

            Тази теория може да обясни и неверието към магията. Там, където бедният магьосник става богат, това става по съвсем естествен начин. Но в предишната вселена това е било невъзможно. И за него това е чудо. Става така, че в една вселена той иска да е богат а в друга той е, но не иска да е такъв. Решението е в замяна на умствено равнище... Не че физическото е невъзможно, но е по-трудно.

   

            Древните кабалисти са разглеждали материята не просто като мъртъв, безсъзнателен обект, а са приписвали и духовен компонент на Малкут. Маркс и сие разглеждат съзнанието като продукт на материята, като нещо, което й е присъщо. Изчислителните технологии потвърдиха това,но тяхното съзнание не е дори  и на 1% от висотата на човешката психика (и дори на животинската). Тук имаме логическо мислене, реализирано на най-примитивно ниво.

            Всъщност този духовен компонент на материалното ниво аз го разглеждам по следния начин: тъй като и другите по-високи (духовни) нива - астрални, ментални, архетипни и др. притежават енергетичен и информационен компонент, то това важи и за материалната вселена. След Разширението на Първичното Яйце или Великия Взрив, Вселената е била един гигантски енергиен мехур. Материал ните частици се появяват по-късно.Този мехур е съдържал гигантско количество енергия и информация,детерминираща(или описваща) бъдещите закони на материалния свят.Помнете:законите на нашата Вселена можеха да са много по-различни от тези които са сега...


            Четирите елемента Огън Вятър Земя Вода (или още Електромагнетизъм, гравиация, Ядрени сили и Слаби сили) са според кабалистите четирите  фундаментални сили, изграждащи Малкут. Ето защо науката и технологията може да се разглеждат като магическите техники,отнасящи се към Малкут.

            Те разбира се съществуват и в духовните планове: като 4-те темперамента, 4 състояния на Силата и т.н...

 
            Тъжното е,че много хора разглеждат материята като нещо зло, нещо което е затвор за духа и т.н. Дали това е мъдрост или духовен мързел и самооценка на собствената некадърност, безволие и липса на продуктивност? Забелязвам,че много от последователите на подобен род учения са наистина хора с неголям умствен, социален и финансов потенциал. Те търсят бягство от материалните проблеми в евтиния идеализъм. Като лисицата, която казала, че гроздето е кисело, защото не го достигнала.

            Щом потокът от Сила (енергия и информация) слезе от Кетер и се заземи в Малкут и препълни "съда" на материалния план, започва повторно издигане нагоре. Това е енергията Кундалини или на Змията на Мъдростта. Това е потокът на еволюцията. Който се справи със задачите, които материалното битие му поставя,здраво е стъпил на пътя към еволюцията.

            Потокът на Кундалини е изключително мощен. Мундиалната чакра на Малкут е Земята, която е "синтез" от четирите елемента. Това има особено значение в магическите практики на Уика и природната магия. Земята се оказва енергоизточник с огромни възможности.

 
                  След всичко казано дотук, става ясно, че Материята и Духа са производни на Една Сила. Тя има  енергетичен и информационен компонент. Разликата е във вълновите модели, функции, информацията и т.н. Силата има два аспекта-енергетичен и информационен. Съдържа в себе си безброй възможности и въпреки това пак е Единна в същщността си. Така както бялата светлина е синтез от всички цветове,така и Силата е. Така както я призовеш, такава ще ти се яви.Независимо дали ще призоваваме Изида, Озирис
Кернунос, Снежната Царица... все Една Сила откликва. Наричали са я с много имена: Хекка (в Египет), Киа(в хаос магията), Архей (Парацелз), Чи (Китай), Единствената Сила що Луната движи(вещерство). Ние също сме проявления на Единната Сила, ето защо и сме взаимно свързани.Не че не съществуват Боговете, Ангелите, Елфите и Драконите. Можем да ги открием в нивата над Малкут. Когато някой зададе въпроса "Вярваш ли в Бог, Богове, Ангели, Елфи..." всички неволно отнасят въпроса именно към Малкут. И това е грешка. Тук, в материалния план няма нито ангели, нито богове и богини, нито каквото и да било друго подобно. Те се отнасят към астралните, менталните и архетипните нива.Тъй като различните аспекти на нашата психика са проявления на различните планове (виж тук), то ние можем да контактуваме с тях да ги променяме, привеждаме в резонанс и да общуваме с обитателите им.

            Можем да осъществим действителна среща с по-висшите същества само при желание за контакт. Те могат да помогнат, но в редки случаи. Едва ли биха дошли, само за да изпълнят нашите прищевки. Но практическият опит показва, че духове и богове, дракони елфи и ангели откликват винаги щом ги призовем. И в тези случаи ние контактуваме именно със Силата, стояща зад всички същества и неща. 

            Материята има време и пространство, Духа - не. По средата стоят материалния и астралния план-все аспекти на едно и също нещо...

 

 

 

 

Върни се към "Дървото на Живота"