Печати на Соломон

 

 
 
   Дори и днес те са запазили своята магическа значимост. Системата известна
    като Ключ на Соломон се появява за първи път през средните векове. Неправил
   но е приписвана на Крал Соломон, макр че според легендите (и по специално във
 версиите на Исляма) той е прочут и като велик магьосник. Но със сигурност
  тази магическа система има своето основание в Кабалата. Практикуващи от
   всяка религия ги използват и те са важен аспект в Западната Магическа Тра-
   диция.Оригиналният вариант за изготвянето на талисманите е доста дълъг и
  изисква сложна подготовка.Обаче има и по-кратък път. За целта, всеки печат
  трябва да се направи от метала, характерен за съответната планета. А може
     и да се използва девствен пергамент - който много трудно се намира днес. Следва
      да се отвори магически кръг - Върховния Призоваващ Пентаграмен Ритуал на Златната
       Зора. Следва инвокация на Архангела Покровител на съответната планета.
      Трябва да му се зададе намерение да зареди освети и благослови талисмана да служи
      на притежателя и да изълнява неговите желания. Трябва да се приготви олтар
    със запалени свещи, съответствуващи на магическия цвят на дадената планета, а
      също така и благовоние. Магическите печати се пазят в копринена завивка и се
поставят на съхранение в малко ковчеже - също специално приготвено за целта...

 

 

Печати на Юпитер