НОМЕРОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ

 

 

 

 

 

 Откриване на елементарното число

Елементарните числа от 1 до 9 са основа на всички номерологични системи. Всяко число може да бъде сведено до елементарно чрез просто събиране от ляво на дясно. Така например 25 става 2+5=7 и 7 е неговото елементарно число. По същия начин 198 става 1+9+8=18, което се свежда до 1+8=9. Същото просто аритметичио действие може да се прилага за дати, имена (чрез система от цифрови еквиваленти на буквите), събития и така нататък.
Всички номеролози са eдинoдушни за фундаменталното значение на елементарните числа, някои обаче придават значение и на сложните числа (10 и нагоре). До тези числа също се стига чрез събиране.

Число на раждане
Това е най-важното число и се изчислява чрез събиране на цифрите на рождената дата. Ако сте родени на 11 юни 1952 г., съберете 6 (защото юни е шести месец) +1+1+1+9+5+2. Ще получите 25. Съберете 2+5, което дава 7. Следователно числото ви на раждане е 7. Това число, разбира се, е непроменимо и показва влиянието на числата при раждането. Като погледнете значенията, които се приписват на 7, можете да откриете природната си характеристика и основните черти на вашата индивидуалност.

Други важни числа
Много други важни числа могат да се изчислят така, както се изчисляват числата на раждането и на името. Чрез сравняване на числата и тълкуването на значенията им е възможно да разберете важни неща за живота си и за бъдещи събития. Ако искате да знаете дали някоя работа е подходяща за вас, сравнете елементарното число, получено от името на работата с числото на името си. Подхождат ли си двете числа? Какво ви говорят числата? Друг пример – вие искате да знаете дали определена дата ще е благоприятнаа за вас – прибавете към първоначалната цифра числото на раждането и числото на името и тълкувайте отговора. Чрез числата можете да повлиявате върху бъдещи събития. Да предположим, че Жана Иванова иска да успее в кариерата си като журналистка. Тя може да реши да използва инициала на бащиното си име – В, в професионалното си име – Жана В. Иванова и дава число на името 6, подхождащо на числото, което дава професията журналист. Още повече, че 6 е балансорано и хармонично число.

Номерологичен анализ
Ако е възможно, започнете анализа с числото на раждане. То дава вродените характерни черти на субекта и е известно като "число на индивидуалността".
След това анализирайте числото на името чрез името, с което човекът е най-известен. То показва чертите, подложени на промяна през годините, и се нарича "число на развитието". Ако човекът използва друго професионално име – инициали вместо първо име или псевдоним, изчислете и неговото число: то показва успехите и е известно като "число на постиженията".
Духовната същност на човека е отразена в числото на гласните, известно като "число на основното влияние". То се открива чрез сбор на цифривите еквиваленти на гласните в името и свеждането му до елементарно число.
Накрая вземете предвид всяко число, което се среща често, когато изчислявате числото на раждане, на името и на гласните. Това е число на честотата, което има влияние върху анализа и е известно като “число на допълнителното влияние”.

Число иа името
За да откриете това число, заменете буквите в името си с цифри и използвайте числовите еквиваленти на буквите. Изчислете името, което oбикиовено използвате, не е задължително това да е пълното, официалното ви име. Например, като използвате по-старата схема на цифрови еквиваленти, Жана Иванова става:

ЖАНА 7+1+5+1 = 14, 1+4=5
ИВАНОВА 9+3+1+5+6+3+1 = 28, 2+8=10
или 5+10= 15, 1+5=6


Следователно числото на името на Jenny е 3.
Числото на името обикиовено показва придобити или развити черти и за разлика от числото на раждане може да се променя. Смята се за идеално, ако числото на раждане и на името съвпадат – това би подсилило характеристиките на числото на раждане, но по хармоничен начин. Ако има сериозно несходство между двете числа, това може да е признак за вътрешни конфликти, които остават нерешени. Нека предположим, че числото на раждане на Жана е 3. Макар 6 да не е в дисхармония с 3, Жана може би ще открие, че тя ще има по-голям успех в живота, ако използва пълното си име Жанет, защото Жанет Иванова дава на името числото 3, което съвпада с числото на раждане.

 

 


Back