Гадаене с руните на Один

 

Оракулът насочва вниманието ни към онези
скрити сили и мотиви, които формират
бъдещето със своето невидимо присъствие
във всеки момент от настоящето.

 

 


Съсредоточете се и задайте мислено въпрос,
на който искате да получите отговор!

 

Copyright MagicGate-Bg Ltg