Гадаене със 7 Карти - Т А Р О
 

Гадаенето се извършва от ляво на дясно

Двете най-крайни карти вляво предствляват миналото. Трите централни карти символизират настоящето, а последните две вдясно дават сведения за бъдещето. Последната от тези две карти дава и отговора на зададения въпрос. Картата, поставена най-вляво представлява далечното минало. Другата до нея говори за по-близкото минало. Централните три карти. Лявата е символ на сегашни влияния, средната на сегашни пречки, а дясната символизира перспективите на настоящето. Последните две карти вдясно: шестата говори за бъдещи влияния, а последната, представлява крайният резултат и дава окончателен отговор на зададения въпрос.

 


Далечно минало:

Миналото: 
Настояще - влияния: 
Настояще - пречки: 
Перспективи на настоящето: 
Бъдещи влияния: 
Отговор: