НОМЕРОЛОГИЯ

 

 

Номерологията е едва от най-старите области на окултната наука. Нейният произход е известен, но се смята, че вавилонците, древните египтяни и много други народи са имали свои теории за окултното значение на числата. Те са в близка връзка с астрологията и с числата, които откриваме при наблюдение на спектъра, дванайсетте знака и така нататък. Числата са били много важни за кабалистите – както в древни времена, така и в средните векове. Кабалата, тайната мистична наука на евреите, съдържа магичнофилософско познание за числата – гематрия, което се основава на 22 букви от староеврейската азбука.
Макар да се налице някои различия между номеролoгичните системи, които са се запазили до наши дни, повечето се основават на теориите на гръцкия математик и философ Питагор. Според него цялата вселена е подредена математически и всичко се изразява с цифри, следователно цифрите са ключът за вселената.
Номерологията, която е известна също като номеромантия или аритомантия, обикновено се практикува като форма на общо врачуване. Онези, които го практикуват, се занимават главно с анализ на характера и на възможностите. Основа на номерологията е виждането, че числата, и особено от 1 до 9, упражняват влияние върху всяка страна на нашия живот и индивидуалност. Всеки човек е свързан с числата, които се отнасят до значителни събития в живота му, като най-важни са числата при раждане и числата, образувани от изчисляване на името.

Очаквайте продължение...

 

Номерологичен анализ

Тайната на датата на раждане