Малък Прогонващ Ритуал
На Пентаграмата

 

 Този Ритуал служи за изчистване на личното пространство на практикуващия маг от негативни влияния и същности, които евентуално биха смутили бъдещата му работа. Но
той действа само на елементално ниво (т.е. прогонва онези влияния, които са производни на четирите елемента). Освен това,ако се практикува ежедневно, той прави енергийното поле на мага устойчиво към всякакви влияния от този род и така той става имунизиран срещу
всякакви елементали, вредни енергии и дори "зли духове". Това е от важно значение в практиката-защото можеш лесно да станеш плячка на тези същества,когато работиш с
тях...

 
         Ритуала започва с Кабалистичен Кръст:

Застанете на Изток и със нож, показалец или жезъл (аз използвам кристал и върши идеална работа) посочете челото си.
Вибрирайте думата АТА (превежда се като ТВОЕ Е) приплъзнете пръста по гръдния кош и посочете надолу и вибрирайте: МАЛКУТ (царството).
Посочи дясното си рамо, визуализирай малка златно бяла точка от светлина  и вибрирай. . . ВЕ-ГЕБУРА (СИЛАТА). Визуализирай също хоризонтален лъч излизащ от сърдечния център, който се свързва с тази точка. А след това посочи лявото си рамо и вибрирай. . . ВЕ-ГЕДУЛА (СЛАВАТА). Визуализациите са същите като преди. Положи ръце като за молитва пред сърдечния център и вибрирай: ЛЕ-ОЛАМ АМЕН.
 
         

Започва втория етап от ритуала, този с начертаването на пентаграмите.Застани на изток и начертай прогонваща пентаграма на земята като започнеш от 1 завършиш с 5. Визуализира се в пламтящо синьо.Вибрирай името ИОД-ХЕ-ВАУ-ХЕ... След
това с показалеца,камата или жезъла докосни центъра на пентаграмата и по този начин тя бива заредена с енергията на името. Лично аз си представям, че "кръщавам" пентаграмите с тези имена.Резултата се усилва многократно.
Отиди на Юг, като държиш показалеца изправен и от центъра на пентаграмата маркирай една синя нишка,която ще свърже предната пентаграма със новата. Начертай нова прогонваща пентаграма на земята и я зареди с АДОНАЙ. След това иди на Запад и зареди западната пентаграма с ЕХИЕ.И на Север-с АГЛА. Последното идва от еврейското
          ATA GIBOR LE OLAM ADONAJ (Ти си могъщ навеки О, Господи). Визуализирай пентаграмите и свързващата ги линия. Следва инвокация на архангелите на четирите посокиЗастанете изправевни, с прибрани крака един до друг и ръце в страни, така че да образувате кръст:

                                             Пред мен е Рафаел
                                             Зад мен е Габриел
                                             От дясно ми е Михаел.
                                             От ляво ми е Уриел.

Рафаел е Източния Архангел и властва над Въздуха. Визуализираме го в сини и жълти роби държащ кадуцей в ръка. На Запад е Габриел, Архангела на Водата. Прилича на Богиня Венера, облечена в зелени и оранжеви роби и държи Граал в ръка. На Юг е Михаел.Облечен е в червени
и черни роби и държи пламтящ меч. Той властва над Огъня. И накрая Уриел, Архангела на Земята, която е облеена в кафяви, черни, маслиненозелени и жълти роби и държи житен клас в ръка. Кажете:

 Около мен гори пентаграмата
 а във мен сияе шестолъчната звезда.


Представете си хекзаграмата в сърдечния си център, която се разширява, пламти и обзема цялото ви същество, до края на аурата ви. Завършете с Кабалистичния Кръст.

       
 

 

 
Back