Книга на Сенките
 

                                             

Това е личната книга на практикуващият вещер или магьосник, където той пази своите познания, лични открития, ритуали, символи, както и резултатите от магическата работа. Аз лично смятам себе си за нещо повече от вещер, защото се занимавам с много и най-различни системи: Златната Зора, Уика, Хаос Магия и много други.

Ще опиша как изглежда една Книга на Сенките - в общи линии. Ще дам примери за ритуали,отваряне и зтваряне на магически кръг, различни интересни ритуали и заклинания, работа с магически същества и разбира се - статии за квантовата физика, енергийните модели, използване на психическите сили...

И последно искам да кажа, че като четете каквато и да била литература сайт или друга информация за магия, подлагайте всичко на съмнение. Един метод или ритуал ще действа за един, за друг не или ще даде катастрофални резултати. Просто мислете със собствената си глава. В магията няма място за авторитети!
 

                             И така нека започнем! 

Това е същността на магията. В този документ съм разгледал архетипния, менталния/духовния, астралния и материалния план от гледна точка на практическата магия, как се активират и как се отваря енергиен тунел между тях, започвайки от архетипния, Първоизточника на Силата и Материалния Свят. Иначе по-подробно съм ги описал в моята Кабала.

 

 
                   

Една великолепна статия на Лари Комет. Но и доста сложна-написана е на много високо научно ниво и изисква познания по физика. Магията не е нещо, което върви срещу природните закони, а има дълбоки механизми във вълновата същност на реалността, които правят Вселената единно цяло и благодарение на това ние сме в състояние да променяме онова, което ни заобикаля.


  

 

 

Магическия Кръг е портал, посредник между астралния план и материалния. Това е малък процеп в реалността, който ни дава възможност да материали зираме онова, което се случва в астралния план. Има много начини да построиш такъв кръг. Важна част от всеки ритуал. Но за всяка традиция е различен. Дал съм примери за Ирландски Магически Кръг, Вещерски Кръг, Кръг на Уика Ритуали и разбира се - Златната Зора.
 

 Енергийното манипулиране е друг важен аспект и елемент на магичес
ката работа. Всичко е енергия, съзнанието също. Тази сила, която използваме в магията е обясним от гледна точка на квантовата физика и има енергетичен и информационен компонент. Настоящият документ има за цел да разгледа въпроса от практическата му страна. 
Всичко във вселената е свързано и тя е едно единно цяло. Квантовата
физика го доказва. И всички неща незабелязано работят в синхрон - дори без значение време и пространство. Енергийният модел е просто образец, който бидейки част от общата Космическа система може да отключи поредица от събития и синхронности, съответствуващи на неговия порядък. Това е основа на симпатетичната и талисманнатамагия. Както и на енергийната корекция на много събития...


 
   
 

Друг важен аспект на нашата работа. Викат му още "психотроника".
   


Тяхното значение и важност вече описах в Четирите Енергийни Нива и

Кабалата. Те служат за материализиране на силите от по-висшите нива,
за връзка с най-различни енерегии. От тях изготвяме амулети и талисмани за ритули, построяване на егрегори, елементали, невидими служители и много други неща. Същото приложение имат и билките и дърветата:

Акация Бял Имел
Алое Дъб
Ангелика Чесън
Бамбук Роза
Бъз Хвойна
Бръшлян Разни

 

 


Писах за тях във Уика, но трябва да ги спомена и тук. Те са фундаментално средство в ритуалната работа. Почти едни и същи са и за вещери, и за магове...
 


 

 

 

Какво трябва да знаете, преди да предприемете каквато и да било магическа процедура. 


Върни Назад

 

Духове да видиш 
  

И най-накрая: ето таблица с отбрани магически заклинания и ритуали. Има за всякакви случаи и за всякакви практикуващи по нещо. Но помнете най-добре рабори едно заклинание ако си го напишеш сам. Тук давам примери как се пише заклинание. Вие трябва да го промените по ваш вкус и избор.

 

Е,това е в общи линии. Магията не свършва с това-далеч не. Отделил съм и достатъчно място за Соломоновите Пентакли, Кабалата, Психическата Самозащита, Еноховата Магическа Система и още много други неща. Това е просто пример как изглежда една Книга на Сенките.