Методи за гадаене

 
 

 

 

Макар че гадаенето е важна част от всяка форма на магия, вудуистката традиция му придава особено значение. Всяко прорицание е призоваване на боговете.
В афро-карибските традиции се използват 5 основни метода на гадаене:

Карти Таро - използват се от маговете в Хаити, в по-малка степен от мукумба и сантерия. Използват се също така и т. нар. "испански игрални карти", които са произлезли от Таро.

Махало - този инструмент досега широко се използва в Африка за общуване с духовете.

Оби - 4 парчета от кокосов орех /кола/. Могат да бъдат заменени с нещо подходящо.

Лос караколес /раковини каури/ - сложна и древна система за прорицание.

Транс /изменено състояние на съзнанието/.

Тъй като за Таро и махало има достатъчно информация, ще се спра по-подробно на гадаене с Оби.

Оби - 4 плоски предмета, които да могат лесно да се размесват. Двете страни на всеки предмет трябва да са различни. Обикновено едната е тъмна, а другата - светла. Традиционните Оби са 4 късчета от орех кола или 4 късчета от свеж кокосов орех. Като заместител може да използвате стъклени кръгчета, които се продават у нас. На едната страна може да залепите светло фолио или хартия или да се опитате да ги боядисате. В краен случай може и 4 монети. Използвайте въображението си.

Ако хвърлите Оби няколко пъти подред, може да получите достатъчно задълбочени отговори.

С всяко хвърляне са възможни 5 варианта на подредба, като всеки вариант има свое име и значение. Обикновено Оби се хвърлят 1 път за всеки въпрос, но се допускат и серия въпроси.

Важно изключение от предишното правило е:

Ако се падне Алафия (Мир) или Етава (Борба), трябва обезателно да хвърлите Оби още веднъж, за да бъде отговорът пълен. Това се отнася само за първото хвърляне. Оби се хвърлят не повече от 2 пъти за въпрос. Ако например при първото хвърляне се е паднала Етава (Борба), а при второто Алафия (Мир), то отговорът ще бъде, че Борбата се превръща в Мир. По този въпрос не се хвърлят Оби повече.

Процесът на прорицание е достатъчно прост. Постигнете медитативно състояние на съзнанието и извършете пречистване на стаята, където ще работите. В Бразилия понякога правят кръг от верижка или шнур, за да означат свещенното пространство, където ще се хвърлят Оби. В Сантерия Оби често ритуално се пречистват в чаша с осветена вода.

Помолете духовете (или конкретен дух) да дойде и да отговори на вашия въпрос, разбъркайте, хвърлете Оби и вижте отговора. Може да се използват едновременно Оби и махало за по-подробни отговори.


Значенията на Оду:

Петте варианта на хвърляне на Оби се наричат Оду.

АЛАФИЯ (Мир) - В широко значение - спокойствие и безметежност. Първоначално може да решите, че това е най-благоприятния от всички пет Оду, доколкото той се състои от "позитивна" енергия. Това не е точно така. Алафия е небалансирано хвърляне. Спокойствието е хубаво, но в голяма степен то води до вялост и пасивност. Това е хубав знак, ако се появи след Етава (Борба). Ако Алафия се падне при първото хвърляне, отговорът не е окончателен. Оби трябва да се размесят и да се хвърлят отново.

ЕТАВА (Борба) - Както показва името, Етава символизира конфликт. Това може да бъде конфликт между хора или борба с трудна ситуация. Недоразумения, объркване, предмети не на местата си и др. Както и Алафия, Етава се счита за непълен отговор при първото хвърляне, защото всеки конфликт трябва да има разрешение.

ЕИФЕ (Равновесие) - Най-благоприятният вариант от всички пет Оду. Означава съвършенно равновесие между силите на тъмнината и светлината, създаващо хармонична, уравновесена ситуация. Тук може да се отчете разлика между Вуду и Христянството. Във Вуду (също така и в Даоизма и тантрическите традиции в Индия и Тибет) е предпочитано равновесието между светлината и тъмнината, докато в Христянството (и Исляма) - чистата светлина, без всякаква тъмнина.

ОКАНА (Не много хубаво, не много лошо) - Този Оду означава обикновено, средно равнище. Общото му значение е, че всичко става повече или по-малко добре. Но ситуацията може във всеки момент да се промени към по-лошо.

ОЙЕКУН (Тъмнина) - В превод от езика Йоруба ойекун означава сумрак. Това е пълната противоположност на Алафия, най-високото ниво на отрицателна енергия. В традицията на Сантерия този Оду показва най-лошите влияния. При излизане на Ойекун се препоръчва веднага да се прекрати гадаенето, да се запали свещ и да се помолят предците за защита. В най-добрият случай Ойекун може да означава, че на въпроса няма отговор.


Значение на Омо-Оду:

Ако при първото хвърляне се паднат Етава (Борба) или Алафия (Мир), трябва да се хвърлят Оби още веднъж, за да бъде пълен отговорът. Така се образува комбинация от две хвърляния. Такива комбинации се наричат Омо-Оду, което означава "Децата на Оду".
Ще започна с Омо-Оду, което се получава при първо хвърляне Алафия (Мир).

АЛАФИЯ+АЛАФИЯ - Това от една страна е най-мощното присъствие на "светлият" елемент, но от друга - опасност от самоуспокоение, леност, инертност и опиянение. Ако става въпрос за изпълнение на някаква задача, то е необходима трезвост и съсредоточеност.

АЛАФИЯ+ЕТАВА - Период на мир, съзерцание, отдих и планиране, преди изпитание или борба. Ако искате да намерите изход от дадена трудна ситуация, се препоръчва трезв разсъдък и емоционална безпристрастност.

АЛАФИЯ+ЕИФЕ - Хубаво хвърляне. Трезв разсъдък и уравновесеност. Препоръчва се настройка като: "Каквото и да се случи, отминава", като случката е по-скоро хубава.

АЛАФИЯ+ОКАНА - Колкото и спокойно да сте действали в периода на Алафия, Окана ще наруши този процес с едно малко, непредвидено препятствие. Хвърлянето е основно отрицателно. Изисква се голяма предпазливост. По-скоро трябва да се въздържате за нещата, които питате до достигане на по-добра ситуация. Изчакване.

АЛАФИЯ+ОЙЕКУН - Внезапно, неочаквано бедствие. Излизайки за вестник, може да ви блъсне кола. Изисква се крайно внимание и предпазливост. Това хвърляне предупреждава, че не можеш да предвидиш занапред тъмните проявления.

Това са Омо-Оду, които се получават при първо хвърляне Етава (Борба).

ЕТАВА+АЛАФИЯ - Покой и удовлетворение ще настъпят след тежка работа и борба. Трябва да заслужите наградата си.

ЕТАВА+ЕТАВА - Борба след борба. За да се достигне желаната цел, са нужни непрестанни усилия. Всяка слабост ще доведе до поражение. Другото значение на това хвърляне е: всичко върви наобратно, каквото и да правите.

ЕТАВА+ЕИФЕ - Борбата или усилията водят към съвършенно равновесие и успех.

ЕТАВА+ОКАНА - Колкото и упорито да работите, всички ваши планове ще се разрушат, заради някаква малка причина. Неуспех и упадък на духа, след тежка работа. Стремеж към съвършенство и посредствен резултат.

ЕТАВА+ОЙЕКУН - Вие се борите и борите, но неизбежно търпите поражение. Вашата енергия се обръща против вас. Намерете достоен начин да отстъпите, макар и да се отклоните от борбата.

 

-  АЛАФИЯ
 

-  ЕТАВА
 

-  ЕИФЕ
 

-  ОКАНА
 

-  ОЙЕКУН
 
 

ЛОС КАРОЛЕС или ДЪСКАТА НА ИФА

Гаданието на раковини каури е основна прорицателска техника в Сантерия (магическа традиция в Куба, Пуерто Рико, разпространена по-късно в САЩ) и бразилската Макумба. Всички те прозлизат от традициите на Йоруба.

В най-простият вариант на първоначалната форма на гадание на каури се използвали 16 раковини. Освен това от малко чувалче се изваждали и други предмети, които трябвало да покажат положителен или отрицателен е аспекта на хвърлянето.

Всички гадателски операции в Африка обикновено се изпълняват на красиво изрязан дървен поднос (дъска), от едната страна на която е изобразена главата на покровителя на прорицанието с Ифа. В САЩ се използва специално осветено сламено килимче. В Бразилия сакралният кръг се обозначава с верижка или шнур.Преди гадаенето се призовава един от Владиките на кръстопътищата, след тора раковините се хвърлят един или повече пъти. Раковините са изпилени така, че да имат две ясно изразени страни (като монети). Има вариант на този метод, при който 16 плоски кръгчета метал са закрепени към верижка, която се разбърква и след това се поставя във формата на подкова.
Ако се използват раковини каури, то тяхните назъбени страни се считат за "устите на духовете" и се броят само тези раковини, кото са попаднали с "устите" нагоре. На всяко число (от 1 до 16), получено от преброяването на раковините, паднали с "устите" нагоре съответстват определени изречения или митологични разкази. Освен това на всяко число съответстват особени очистителни заклинания Еббо. Както твърдят запознати, тази гадателска система съдържа не по-малко от 500 тайни значения, които до ден днешен се предават само устно.

 
 

 
 

Тук ще ви представя един адаптиран метод на "Дъската на Ифа", което не съответства съвсем точно на описанието, което би ви дал един Сантеро или жрец на Мукумба.

Приготвяне на оракула:

Ще ви трябват 16 раковини каури. Раковините могат да бъдат и 18, като 2 от тях не се използват при гадание. Това са т. нар. стражи на оракула. За гадателя, който не е специално посветен, 16 са напълно достатъчни. Раковините трябва да са малки - 1 см - 1,5 см. По-големите каури не са подходящи. Външната част на раковината (гърба) трябва да се изпили, така че да могат с еднаква вероятност да падат и на двете плоски страни. Освен това ще ви трябва собствена "Дъска" - кръгъл или квадратен поднос с ръбче, за да не се разпиляват раковините. Овалният или правоъгълният поднос не е подходящ, тъй като повърхността трябва да бъде разделена на 4 правилни равни части. Нарисувайте на нея /или залепете/ следната рисунка:
В горният ляв ъгъл се намира символа на Легба, Владиката на кръстопътищата, който отваря вратите и пътищата и предава информация. Символът се рисува бял на черен фон. Този сектор на "Дъската" представлява положителната, доброжелателната, мъжката енергия. Той е особено важен при въпроси, имащи отношение към комуникация, пътешествие, договори и "бяла магия".

В долният ляв ъгъл се намира символът на Ерзули (в хаитянското вуду - Богинята на любовта) - черен на оранжев фон. Това е положителната женска енергия. Този сектор е важен при въпроси, свързани с позитивният аспект на енергията на Венера.В горният десен ъгъл се намира символа на Ерзули Дантор или Ерзули-Же-Руж (Червенооката) - отрицателната женска енергия. Той е нарисуван черен на бял фон. Този сектор на "Дъската" е свързан с проблемите на гнева, ненавистта, ревността, угнетението.В долният десен ъгъл се намира символът на Барон Семеди (в хаитянското вуду - Владиката на смъртта) - отрицателната, агресивна мъжка енергия. Този символ се рисува черен на червен фон. Този сектор е важен при въпроси, свързани с "черна магия", победа при съревнования, разгром на противника, а също и при всички въпроси, имащи отношение към смъртта. Интересно е, че Барон Семеди е също и лечител, така че тази четвърт на "Дъската" е свързана и с възстановяване на здравето след боледуване.

Значения на Оду:

Значенията са основани на традиционните 16 "изречения". Всяко прорицателско изреечние - Оду е свързано с число от 1 до 16, като се броят само раковините, попаднали с "устата" нагоре.

"Нито това, нито това" - В дадената ситуация няма да се случи нищо особено, нито добро, нито лошо.Вероятни разногласия, съревнование, конфликт (възможно и с участие на близки или любими хора). Препоръчва се търпение и спокойствие.

Конфликт или спор с много неприятен изход. Подразбират се възможности за насилие, нещастен случай или самоубийство. По възможност избягвайте всякакви конфликти. Сега би било добре за се занимавате с някаква уединена дейност.

Тайна. На въпросът е невъзможно да се отговори правилно, доколкото обстоятелствата го "покриват". Постъпки с несъзнателна мотивация. Светът на сънищата, неподвластни на логиката. Развивайте интуицията си и се консултирайте с духовете.

Жизнена сила, кръв, здраве. В други тълкувания - най-простите и банални мотивации. Задействани са фундаменталните сили в живота ви, както физически, така и духовни.

Търсене или защита на истината. Никакви уловки (ваши или на други хора) не могат да скрият истината. Освен това този Оду предупреждава: Пазете се от измама!

Сериозният проблем има дълбоки корени. Ще ви се наложи да се сблъскате с фундаменталните причини на някакъв стар проблем.

Силата на вашите мисли е най-важният фактор в този въпрос. Разумът може да управлява обстоятелствата и да ги изменя (даже физическото ви здраве). Силата на ума тържествува над материята.

Погубва ви това, което обичате повече от всичко. Става дума за сексуална връзка, пристрастяване към наркотици и пр. Препоръчва се да се откажете от такава любов. Възможно е да ви предаде най-добрият ви приятел. Пазете се!

Източник на проклятие. Трябва да намерите причината за вашия невървеж или "лоша карма". Избавете се от минали грехове. Отстранете от своя живот източника на лоша енергия инеприятни събития. Възможно е да са ви проклели в буквалният смисъл на думата. Тогава ще ви се наложи да снемате проклятието с магически средства.

Опитвате се да направите нещо без нужната подготовка или с помощта на неадекватни средства - психически или физически. Подходете по-съзнателно към задачата и изберете правилните инструменти.

Конфликт, прерастващ в истинска война. Ако искате да победите, не трябва да се отпускате нито за миг. Това може да се отнася както за външния, така и за вътрешния свят.

Необходимо е физическо или духовно пречистване. Обърнете дължимото внимание на мислите, храната и околната среда. За да придобиете сила, трябва да изчистите всичко това.

Намирате се в колектив, където всички ви завиждат. Следете думите си и не се обръщайте с гръб към никого.

Възбуда, религиозно преживяване, много впечетляващо (възможно радостно) събитие. Позитивно или негативно, това преживяване може да измени живота ви.

Ще станете по-умен и успешен, ако потърсите други източници за съвети и информация. Отговорите се намират на повърхността, но вие все още нямате необходимата информация. Разширете повече кръга за събиране на информация. Вслушвайте се във всичко.

Как да използваме оракула?

Преди да вземете раковините, старателно измийте ръцете си, мислено представяйки си, че по този начин пречиствате и духа си.Поставете "Дъската" на олтара или на пода. Приветствайте Владиката на кръстопътищата и го помолете да бъде посредни във вашия диалог с духовете, за да ви отговарят те ясно и правдиво. Ако гадаете за друг човек, му дайте възможност да подържи раковините в ръце и да помисли за въпроса си. След това раковините се връщат на прорицателя. Той/тя ги държи в двете ръце, сключил длани като за молитва и след това ги изсипва на подноса. След това трябва да преброите раковините, които "говорят" (тези с "устата" нагоре). Това число е общият резултат от гадаенето и дава общият отговор на поставения въпрос. Отговорът, както в И-Дзин може да бъде пряк или под формата на съвет. Сега обърнете внимание на четирите сектора на "Дъската". Пребройте говорещите раковини във всеки сектор. Така във всеки сектор се получава отделен отговор. Ако някоя раковина е паднала на разделителните линии между секторите, се включва в броя за общ отговор, но не в отделен сектор. Този сектор на дъската, в който са попаднали най-много раковини показва доминиращата в дадената ситуация енергия. Съответно сектора с най-малко число раковини означава най-слаба съответна на сектора енергия. Секторът с най-положителният Оду може да укаже изходът от трудно положение.

И така, раковините, заедно с "Дъската" образуват нещо като много упростена астрологична карта. При сложни случаи гадаенето меже да се повтори два или три пъти, но НЕ СЕ СТАРАЙТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТГОВОРЪТ, КОЙТО БИХТЕ ИСКАЛИ ДА ИМАТЕ. Духовете не обичат такива неща.
Да предположим, че сте получили благоприятен Оду за общ отговор на зададеният въпрос, но голяма част от "говорящите" раковини се намират в горния десен ъгъл, управляван от Ерзули Дантор. Това означава успех, но успех, добит с цената на голямо емоционално напрежение и в жестока конкурентна борба. Точният Оду на този сектор ще ви разкаже подробно за природата и причините на напрежението.С практиката ще се научите да получавате разгърната картина на ситуацията, както при гадаене с Таро и да давате подробни съвети, както при използване на И-Дзин.

 
 

Преди всичко, трябва да се отбележи, че консултирането с Ifб Ifб и всичко, (раковини) не е определящо съдбата. Все пак консултациите често се ровят в човешкото минало, настояще и бъдеще и може да бъде отговорено на много въпроси, засягащи човешкия живот, но се използва различно намерение. Когато човек идва да бъде "видян" с Ифа или раковините на Елегба, научава как може да направи живота си в хармония с Олодумаре, Оришата на Вселената. Ифа и Оришите са тези, които говорят и ни съветват кой е най-добрия начин последователят да следва по-добре техните съвети. Това може да бъде извършено само от добре тренирани Бабалоу или Олориши, които придават на цялото събитие различен вид.

Какво се случва по време на "консултациите"?

Първо жрицата или жреца ще каже номера на молещия на Олодумаре, на Егуните/предците и на Оришите, искайки тяхното разрешение за работа и питайки ги за ситуациите и събитията, управляващи живота на този човек.

После Opele или раковините на Елегба ще бъдат хвърлени по определен начин, за да се получи същинският Odu или "знака", който придружава този човек. Тези Odu разговори са за човешкия живот, за пътя, на който стои и за това, накъде отива. Но първо трябва да открием специално частта на неговия знак за по-нататъшна отправна точка в неговите ситуации.

Няколко въпроси се задават, когато Odu дойде с благословията на Ire или с някои негативизми на Osogbo. През това време, теми/въпроси, наречени Ibo ще бъдат задавани на клиента. Човек ще бъде помолен да разбърка и разпредели тези теми във всяка ръка. Знаците трябва да ни кажат коя ръка да питаме. Това се прави, за да може личната душа /ангел-хранител/ ashe или духовната енергия да бъде уравновесена. По този начин ние със сигурност получаваме благословията или негативизма, който придружава човека, откъде идва и пр. Така ние започваме да казваме на клиента какъв съвет Ифа или Елегба имат за него. Накрая ние ще открием церемонията или работата, която трябва да направим, за да си осигурим, че благословията на Ire или да защитим клиента от негативизмите на Osogbo, т.е. да го направим хармоничен.

Колко време отнема?

Зависи. Ако жрицата или жреца са слуги на Олодумаре, всичко е в техни ръце. Това означава, че ние не можем да прекъснем връзката, преди Орунмила или легба да е задоволен от всичко, от което се нуждае, всичко, което каже да бъде направено чрез този човек/клиента. Това може да отнеме 20 мин. или 2 часа - зависи от Ориша, а не от нас.

Кое е за предпочитане - Ифа или раковините?

Отново зависи. И двете са точни, и двете ще посъветват клиента как той да направи живота си хармоничен.  Ифа обикновено е по-сложна и дълбока Odus или знаци, които трябва да бъдат получени и чак тогава могат да се обхванат големия брой съвети, които могат да бъдат получени. Също така е по-скъпо. Meridilogъn има 16 Odus, от кото 12 трябва да бъдат прочетени. Останалите 4 знака излязат, то клиента трябва да бъде изпратен на Бабалоу /жрец, лечител/. Но това естествено не прави Meridilogъn по-маловажна. Ориша говорят и чрез двете. Коя е подходяща за вас е ваше решение.

Кратко представяне на Ифа

Ифа е не само най-дълбоката форма на просветляние в реличията, това е и най-висшето проявление на La Regla Lukumi. В Ифа се съдържа общия сбор на занниято и мъдростта на предците, на съществуването, както и на божествената мъдрост на Олодумаре и на Оришите. Всяко събите, което се случва във Вселената или в нашия живот се случва или ще се случи, съдържа в себе си своите напрупвания.

Орунмила е по-често срещан като божество на Ифа, е секретар на Олодумаре. Така че, думите, които Ифа дава са Олодумаре в същност. Орунмила е Ориша на мъдростта и неговите жреци, наречено babalowos или "бащи на тайните" са най-висшите жреци в религията.

Орунмила понякога притежава тайните на управлението на Вселената, тъй като Олодумаре му е позволил да бъде свидетел на сътворението, оттук и неговата титла Eleri Ipin или "Свидетел на съдбата и нейното създаване". Той "свидетелства" за нас всеки път, когато някой се обръща към Олодумаре, за да избере съдбата, която той ще следва на Земята.

Бабалоу имат 2 начина за практикуване - opele или ocuele или да отворят Ифа/Дъската на Ифа. Opele са вериги, разделени от 8 малки диска. Ако са 2, opele най-често се използва, за да запознае хората с Ифа. Масата на Ифа/Дъската на Ифа обикновено се използва за по-големеи неща, такива като например намиране на личния Ориша или по време на инициация на abo faca или когато човек се намира в ситуация над възможностите на opele.

Когато човек се запознае с Ифа, един от 256-те оди или знаци ще бъде даден за да го придружава. Всеки от тези 256 оди има собствени patakis или родова памет е притежание на жреците и има 16 пътя, които този оду може да поеме. Това събира над 4,096 оди или пътеки, които бабалоу трябва да научи и запомни. Естествено никой бабалоу не може да ги запомни всичките и няма такъв, който да знае колкото Орунмила, но всеки бабалоу се стреми да достигне до изумителната сума от знания, принадлежащи на тези оди. Това е причината, поради която има толкова малко бабалоу.

В Ифа има 2 инициации: получаване на kofa за жените и abo faca за мъжете и инициацията, когато някой се инициита за бабалоу. Все пак инициациите за kofa и abo faca са подобни, макар че има различия между двете. Жените основно са Господарки на Ифа, докато мъжете правят Ифа, ако това е тяхно задължение. Само мъже мога да изработват Ифа и това не може да бъде извършено чрез избавяне или обладаване от Егуните или от Ориша. Момчетата също не са длъжни да следват този път. Всъщност много малко хора са "призовани" от Ифа, а много малко от тях наистина се инициират за бабалоу. Една от причините са отговорностите и интензивното обучение за това, така че не съществува дилетант или наполовина бабалоу. Също така инициацията е много скъпа и тежка и е трудно някой да премине през нея, има няколко церемонии на пробождания с остриета, които са само част от инициацията, която е публична.

Одите на Ифа

Оди. Периодът е действително обхванат в Ифа. Оди са различни от една страна и са означения, които ние използваме за буквите или знаците, които получаваме в момент на просветление. Има 256 оди. Всеки може да бъде отъждествен с живо същество, със своя персоналност и съответни атрибути. Всяко оду също така е комплексно, притежава сума от различни caminos или пътища, които може да поеме.

Когато човек гледа с Ифа, първата операция трябва да бъде да намери одуто, което го придружава/съответства. Това оду естествено ще определи пътя, на който е, вида на ситуациите, които се случват и какво може да бъде направено, за да се постигне баланс и да се подобри човешкия живот.

Когато една ода съответства на човек, той приема много от атрибутите й при единството си с нея. Нека да предположим, че някой започва да гледа с Ифа. Ще открие, че одата й е Ogunda-Sa. Тогава на нея ще й бъде казано, че тя се сблъсква или ще се сблъсне със ситуация, където тя ще бъде принудена да се бори с други за някаква "награда" или "просто така". Тя също така ще бъде помолена да не се въвлича в борби и трябва да намери справедливо решение. Въпреки това тя може да бъде в опасност не само от загубването на наградата, но и самата борба може да й навлече сериозни неприятности. В същност това може да постави живота й в опасност. В такъв случай тя трябва да вземе решение за живота си измежду един от двата пътя, посочени от оду. Ифа може да й каже, че може би е нужно да направи жертвоприношение.

Когато някой правещ Ocha или Ифа бъде иницииран за жрец, жрица или бабалоу, той е роден с оду.  С други думи просветлението съответства на това какво е одуто на човек. Одуто, което всеки човек получава при посвещаването си в религията го придружава през целият му живот и го определя какъв ще бъде.

Хората идват да намерят своя ангел-хранител /Ориша/. Някои идват да получат помощ от Ифа. Но за всички, които искат да получат мъдър съвет от Орунмила, е подходящ 23-ти Октомври.
Откриването на собственият ти Ориша не е шега. Ако човек се свърже с грешен Ориша, може да има лоши последствия. Има такива случаи на грешки. Техните Ориша не могат да бъдат намерени чрез просто хвърляне на раковини или чрез opele, а трябва бабалоу да се свърже с Орунмила чрез Дъската на Ифа. Естествено сме виждали и засрамени, когато Ифа им съобщава някои факти от техния живот, които са истина, но никой освен тях самите не знае. Но това е пътят за тези неща.

 

 

  Back