Религията Вуду

 


Религията на Йоруба е възникнала в Нигерия, на бреговете на река Нигер. Тази страна е родина на народа йоруба, стотици хиляди представители от който били продадени от роботърговците в страните на Новия свят преди около 500 години.

В своята нова родина африканците донесли своите религиозно-магически традиции, които сега са известни като "Сантерия" в САЩ, страните на Карибския басейн, Централна и Южна Америка; като "Вуду" в Хаити, "Макумба" в Бразилия и в северните части на Южна Америка.
Йоруба е необикновено земна религия. Магическо-религиозна система, чиито корени са в природата и природните сили.

Всеки Ориша /дух/ се отъждествява с една или друга сила и отговаря за едни или други човешки желания и потребности. Например Шанго контролира огъня, гръмотевицата, мълнията, но също така може и да защитава от враговете. Ошун, жрицата на любовта и златото владее свежите води. Йеманджа, великата майка, господарката на моретата защитава семейството и майчинството. Помага на жените при решение на техните проблеми. Елегба /Легба, Ешу/ - господар на кръстопътищата, който контролира измененията в съдбата.

В религиозно-магическите традиции на Йоруба светът се дели на два полюса/лагери - единият от тях представляват Ориша, които се явяват силите на доброто, а другият - Адшогуни - силите на злото. Сред последните са: Ику /смърт/, Арун /болест/, Офо /загуба/, Епе /проклятие/, Егба /паралич/, Евон /затвор/. Адшогуните може да се измолят с приношения, да ни "оставят на мира". Приношенията за Ориша се правят от любов, от чувство на благодарност или като заплащане за изпълнение на някаква молба.

Приношенията не винаги са кървави жертви. Кръвта е силен енергиен носител, енергията на живота,но тя не трябва да се пролива по какъвто и да е повод. Най-често като подарък /Ебо/ се принасят цветя, плодове, сладкиши, свещи или някаква любима храна на Ориша.

Много важна роля в Сантерия играе култа към Егуните - умрелите предци (по семейна линия или по линия на религиозната приемственост). Сантеро считат, че съществува "съзвездие от енергия", от което душите отново и отново се въплатяват в човешките тела. Душите на определено съзвездие се въплатяват в членовете на един и същи род, племе или народ. Това се обяснява с това, че родствените енергии се стремят да се държат заедно. Ето защо в нас се появяват характерни черти на нашите предци.

Доколкото времето е условно понятие от езотерична гледна точка, може да се каже, че в определен смисъл всички въплъщения на всички души съществуват "едновременно" и "винаги". От друга страна е обусловена и индивидуалността на всяка на душа. Затова много хора често усещат, че в предишен живот са били знаменити личности. Те действително са били тези личности! Всеки от нас е бил (е и ще бъде) всеки от нас. Затова, чрез почитането на предците-Егуни, последователите на Сантерия фактически почитат някаква част от своето голямо "Аз".

В същото време Егуните, както и живите хора имат някаква степен на автономност. За вярва-
щите те не са само абстрактен аспект. Те си остават любимите бащи, майки, деца и т. н. Те са "живи", макар и не съвсем така, както сме живи ние. Те могат да се чувстват добре или зле. И не им е безразлично какви сме ние в нашия живот.

Предците са три вида: мъртвите предци, живите предци и тези, които изпълняват функцията на предци. Преди всеки ритуал във вуду, предците се молят за съдействие. На олтара на предците се пали свещ, дава им се цигара. Жрецът протяга ръце, казва им какво предстои и желае тяхното познание за откриване на подходящите пътища.За тях се казва, че обичат всички храни и напитки или ябълка или вода, с разтворени в нея сол и захар.

Предците, или както ги наричат zanset yo на хаитянски креолски живеят, дишат и действат в хармония с магическия свят на Йоруба. Националният химн на Хаити започва със: "За страната
и за предците, ние заедно вървим...".

В Хаити всяко семейство притежава малка семейна гробница. За починалите предци се полагат големи грижи. Някои по-заможени семейства правят дори нещо като малки мавзолеи с крипти. Те често ходят там, за да получат просветление. Свещи от пчелен восък са поставени на всеки гроб и се казва малка молитва.

Вудуистката религия е била смесена с Римския Католицизъм и неговите церемонии, поради което
след смъртта на всеки човек се прави бдение от девет дена. Деветият ден се нарича denye priye или
последната молитва. След това католическия "компонент" от церемонията приключва. Сега, с помощта на магически обреди и похвати, душата и жизнената енергия на починалия бива отделена от тялото и изпратена с помощта на Първият Лоа в измерението, където отиват всички души.
След една година и един ден от смъртта, може да се извърши церемония за призоваването на духа на починалия.Това се прави с помощта на съд, напълнен с вода, под бяло парче плат или хартия и ритуално поставено парче чист восък,наречено govi. Гласът на починалия може да проговори чрез
govi или директно на призоаващият. После парчето восък се оставя обратно в криптата.

Понеже смъртта е една твърде отблъскваща идея за съвремения западен свят, може би за това
религията на Африка се е превърнала в синоним на зло и черни магически практики. Леещата се
кръв, жертвоприношения, злокобни заклинания, зомбита и всичко което бълва Холивуд-са доста
далеч от Пътя на Вуду.

Сантерия или La Regla Lucumi произлиза от Западна Африка, където сега се намират Нигерия и Бенин. Това е традиционна религия за народа на Йоруба там. Робите пренасят много от тези традиции в Куба, Бразилия, Хаите, Тринидат и Пуерто Рико. Но не само техните тела са били измъчвани, също и техните души и тяхната религия.

Преди всички Сантерия не е примитивна религия. В региона на Йоруба има много цивилизовани хора, с богата култура и развито чувство за етика. Те вярват в един бог, известен като Олорун или Олодумаре. Той е духовната енергия, която управлева Вселената, целия живот и всички материални неща.

Олорун въздейства върху света и човечеството, чрез свои посланници, които се наричат Ориша. Властта на Ориша е отвъд всяка природна сила и всеки аспект на човешкия живот. Те са достъпни и комуникативни /Ориша/ и могат да бъдат помолени да дойдат, за да помогнат на техните последователи, предлагайки им по-добър материален и духовен живот.

Комуникацията с Ориша се извършва чрез ритуали, молитви, обсебвания, дарове /вкл. жертвоприношения/. Песни, ритми и транс също могат да бъдат връзка с Ориша, да променят нашите дни, така че да бъдем дълбоко свързани и изпълнени с живот по време на престоя ни на този свят.

В Новия свят Ориша и повеечто от религиите са дълбоко скрити зад фасадата на католицизма, в който Ориша са представяни като различни светци. Понякога робовладелците казвали "Вижте колко набожна е тази робиня. Тя отделя повеечто от времето си в молитви към Saint Barbara." Всъщност тя се моли на Шанго - Господарят на светлината, огъня и танца. Ето как религията станала известна като Сантерия.

Традициите на Сантерия са силно запазени, с цялото знания на ритуалите, песните и езика, които са дълбоко вплетени в тази религия. Иницияцията следва строг порядък, като кандидатите отговарят на Олорун или на Ориша за тяхните действия. Ако някой премине през всека инициация в традицията, неговото знание зависи от задълженията и отговорностите, които поема. През първата година от тяхното жречество, кандидата или Iyawo e облечен в бяло през цялата година. Те не трябва да поглеждат огледало, да докосват никой или да позволяват да бъдат докосвани, не трябва да се гримират и да излизат нощем.

Сантерия е популярна с нейната магия. Магията се основава на познаването на мистериите на Ориша, на това как да се свържем с тях, за да подобрим нашия живот или живота на тези, които идват при нас за съдействие от Ориша. Ние живеем с убеждението, че този свят е магичен. Това знание изглежда свръхестествено само за тези, които не разбират, че магическия аспект на реално-
стта е напълно естествен.

Въпреки, че хората са преместили домовете си от Африка в Новия свят /Америка/, Ориша, религията и тяхната сила не може да бъде окована и премахната и тя съществува и сега. Тя не е анахронизъм, а се възражда в такива места като Франция и Холандия.
ВЪВЕДЕНИЕ ВЪВ ВУДУ

Ще ви представя само кратка информация, от която се нуждае практикуващият вуду и някои нови думи, които са използвани.

Лоа /Ориша/ е общото име за вуду боговете/духовете, които имат специални мантри, знаци - вевета, предпочитат специални храни и приношения. Веветата са сигилите, знаците на Лоа, които често се рисуват на пода с брашно, сол или се рисуват на хартия. Веветата са астралните врати към тях или от тях към нас, и неи, молейки за силата им, пеейки или барабанейки ги призоваваме. Всяко веве инвокира отделен Лоа.

Във вуду пантеона има много Лоа, но най-важния Лоа е Ешу-Папа Легба, той е пратеника на боговете, той отваря вратите, преди всеки ритуал трябва да получите разрешение от Ешу, иначе той ще наруши плановете ви..

Също така имате МАIТ ТЕТЕ, който е вашият Лоа-застъпник. Всеки получава автоматично MAIT TETE след раждането си. В други култури можеш да намериш съответствие със Свещенния Ангел Хранител. Mait Tete всъщност представлява голяма част от този Лоа.
Част от важните Лоа са:

MARASSA/ИБЕЖИ - свещенните близнаци - момче и момиче - понякога ги наричат "Родителите
на Лоа".

ЕГУНИ - предците - те играят важна роля, тъй като са носители на знанието.
Ако планирате вуду ритуал, направете приношение на Мараса, след това на предците и най-важно - на Ешу и след това може да инвокирате конкретен Лоа. Също е прието да се рисуват от три ъгъла към средата пътища от вода, защото духовете пътуват по вода. Това се прави преди приношението към Мараса. Може да бъде придружено с учестяване на барабаненето преди поръсването на водата /от три страни - към центъра/.

Понякога се правят приношения само на Ешу - зависи колко време има.

Най-важнато е какво казват чувствата ви и интуицията ви.

Ритуалите съдържат приношение към Лоа /храни и напитки/, чертаене на веве, пеене на мантра и барабанене, но някои Лоа предпочитат други инструменти.
Може да бъде направено специално прочистване. Laver Tete в началото ти помага да бъдеш по-отворен за идващите енергии, всеки Лоа има своя собствена специална пречистваща течност или храна.

Вудуисткият рутуал може да е пълен с детайли, така че в началото може да ви се стори малко, но в приготвянето и изпълнението на всичко, можете да откриете една хармонична динамика.
След като аз се запознах по-отблизо с Вудуистките Архетипове, останах доста изненадан:
те присъстват толкова осезателно в живота на модерния човек.