МАСКИ

 
 

Във Вуду маските се разделят на три големи групи:

Маските на добрите Лоа

Маските на добрите Лоа

Маски за прорицание

 

 

 
 
 

 

Маски за прорицания

Като правило във Вуду с прорицания се занимават жените Иао. Затова в голяма степенмаските за прорицания трябва да принадлежат на тях. Отличителна черта на тези маски е откровената им връзка с Ифа. Това може да се види, ако погледнете самата маска. Ако към нея са прикрепени раковини каури, то бъдете сигурни, че именно те служат за прорицание и се слагат или поставят на олтара, по времето, когато медиума говори с Лоа. Формата и размерът им не играе особена роля.

 

 
 
Маски на добрите Лоа

Всички маски, които имат изображение на череп, череп с кости и възможни вариации са маски на добрите духове Лоа. Може да ви се стори странно, че изображението на череп или череп с кости носи положителна енергия. Във
Вуду съществува незрима връзка между света на живите и мъртвите. Живите
са длъжни да помнят и да почитат мъртвите, а те от своя страна са длъжни да помагат на тези, които ги почитат. Тази взаимовръзка е много силна, макар че някои могат да разбират магията и религията на Вуду като култ към мъртвите.

 
 
 
Маски на злите Лоа

Маските на злите Лоа като правило имат отличителна черта - представляват
подобие на издължен (птичи) профил на лице или фронтални изображения на същества със зейнали уста и остри зъби, които могат лесно да се забележат. Понякога такива маски са украсени с птичи пера. Цветът не играе особена роля. 

 

 

Back