Предците-Егуни

 

 

 

 

Духовете, които живеят сред нас от предишни животи. Енергията, която напомня дъха на живота. Душата, която е над реалността на нищото, откъдето сме дошли. Повечето от нас са слепи за техните проявления. Все те ни виждат и комуникират с нас ежедневно, като ни протежират за по-добър живот или ни превеждат през най-лошите жизнени пътища, в зависимост от това от какъв вид са Предците.

Една част от Предците са Предците на нашите наследствени фамилии/семейства. Тези, които се грижат за нашите гени, за нашата наследствена композиция, тези, които са спойка на няколко поколения или на стотици хиляди години назад. Тъй като предците са тези, чийто живот е бил изцяло отдаден за нашето бъдещо развитие, да ни обичат и в замяна ние им връщаме същото. Тези, които сега са изцяло в духовния свят, преди да се завърнат на Земята, са обещали да бъдат наши приятели и да ни помагат, независимо от това къде сме.

Култът към Предците в Нигерия се състои в това да се оставят духовете на тези, които са преминали към друг живот поне една година и да комуникират с тях, все едно, че са живи. Семействата оставят в отделна стая неща, за връзка с тях, все едно, че починалият е жив, предлагат им подаръци и молят за прошка на всичките си грехове.

В Куба култът към Предците не заема толкова важна роля. С премахването на робството и смесването на различни етнически култури преклонението към смъртта се е засилило.

Пало Майомбе и неговите подръжници са станали по-силни, защото е много жестоко някой да бъде жертван в робските кланета. Поради това той /култът към Предците/ придобива повече слава по време на робството.

Култът към Егуните е аналогичен на европейския спиритизъм.

За да говорим с предците, ние се нуждаем от помощта на медиум, който е опитен в тази работа. Обща практика е в Йоруба/Сантерия/Лукуми/Пало традициите да не се започва ритуал без да се изрази почит към Предците.

Егуни: Смъртта

Най-често Егуните се отнасят към духовете на мъртвите, като понякога те са свързани с Предците. Персоналният Егун естествено ще включва членовете на твоята фамилия, както и жреца или жрицата, които са Ibae (преминали отвъд). Също така ще включва Вашият персонален Егун, който е духовен водач и може да не бъде член на фамилията.
Важно е да се помни, че Егуните са духовете на хората и като такива те са добри или лоши, лъжци или благонадеждни и както хората са извисени или груби, така е и света на Егуните на душите. От нас зависи да определим с кой вид Егуни искаме да поддържаме взаимоотношения, както зависи и с кои живи хора да се свързваме. Така имаме шанса да се свързваме с приятелски настроени хора, които са ни напуснали.

В религията винаги се почита първо Олорун /бог/, след това Егуните и накрая - конкретен Ориша. Винаги искаме разрешение от Егуните, преди да предприемем каквото и да било религиозно действие.

Вашият Егун също е фундаментална представа на това какъв сте и откъде идвате. В същност, когато приветствате вашия Егун, вие заявявате кой сте директно, чрез деклариране на това, откъде идвате. Чрез връзката с вашия Егун, вие продължавате континиума на далечното минало към далечното бъдеще.

Малко се говори за факта, че Егуните работят по-бързо, отколкото Ориша за много неща. Това е причината, поради която човек може да посети  палеро по-често, отколкото сантеро или бабалоу, когато бърза за конкретни неща. По време на консултацията е обща практика Егуните да говорят чрез някой човек, изисквайки внимание, за да се постигне личен баланс и по-добра съдба. Това е защото Егуните са най-близки до нас и те вееч са живяли на този свят.

Понякога човек може да има нездравословни взаимоотношения с Егуните. В такива случаи Егуните атакуват хората, с намерение да ги отведат от този свят. Има множество причини за това. Понякога им липсват живите хора и искат да бъдат заедно с тях в друг свят. В други случаи Егуните тъгуват за човек на Земята и се опитват да му помогнат да отиде отвъд. Понякога няма достойни причини за такъв род вмешателства. Тези негативни същности могат и да ни напакостят.
Понякога негативния дух се свързва с нас "просто защото". Така става необходимо бабалоу или сантеро да извършат paraldo или rompemiento /ритуал/, за да прекъснат връзката между духа и живия човек.

Boveda или олтар на духовете

Покрийте масата с бял плат. Сложете 9 чисти чаши с прясна вода. Също така поставете свещ и ваза със свежи цветя /за предпочитане бели/ на масата. Можете да направите кръст, за да представите Олофи и четирите вятъра на масата с раковините. На пода пред олтара може да сложите малка купа с бял ром в нея. Не много, за да не станат Егуните пияни и за да могат да ви помогнат в това, което желаете. Намерете място и за цигара. Ако пиете кафе, може да сложите чаша черно кафе за тях. Може да поръсите вашата боведа със светена вода, ако имате. Може да поставите подходящи картини, ако имате, но не на живи хора, и не картини/снимки на хора, които не са от семейството.Сменяйте водата, рома, свещта, цигарата и цветята всяка седмица.
Когато приготвите олтара, трябва да им поговорите кой сте, какво смятате да правите и т. н.

Трябва да дадете време на Егуните да започнат да говорят с вас, а вие да слушате. Добре е да отчитате разликите между вашите мисли и тяхната връзка. Винаги говорете от сърце. Дори най-дългите молитви, които не идват от сърцето, не значат нищо. Това ще ви помогне да изградите връзка с вашия Егун.

 

Много важна роля в Сантерия играе култа към Егуните - умрелите предци (по семейна линия или по линия на религиозната приемственост). Сантеро считат, че съществува "съзвездие от енергия", от което душите отново и отново се въплатяват в човешките тела. Душите на определено съзвездие се въплатяват в членовете на един и същи род, племе или народ. Това се обяснява с това, че родствените енергии се стремят да се държат заедно. Ето защо в нас се появяват характерни черти на нашите предци.

Доколкото времето е условно понятие от езотерична гледна точка, може да се каже, че в определен смисъл всички въплъщения на всички души съществуват "едновременно" и "винаги". От друга страна е обусловена и "отделност" на душите. Затова много хора често усещат, че в предишен живот са били знаменити личности. Те действително са били тези личности! Всеки от нас е би (е и ще бъде) всеки от нас. Затова, чрез почитането на предците-Егуни, последователите на Сантерия фактически почитат някаква част от своето голямо "Аз".

В същото време Егуните, както и живите хора имат някаква степен на автономност. За вярващите те не са само абстрактен аспект. Те си остават любимите бащи, майки, деца и т. н. Те са "живи", макар и не съвсем така, както сме живи ние. Те могат да се чувстват добре или зле. И не им е безразлично какви сме ние в нашия живот.

Предците са три вида: мъртвите предци, живите предци и тези, които изпълняват функцията на предци. Преди всеки ритуал във вуду, предците се молят за съдействие. На олтара на предците се пали свещ, дава им се цигара. Жрецът протяга ръце, казва им какво предстои и желае тяхното познание за откриване на подходящите пътища.За тях се казва, че обичат всички храни и напитки или ябълка или вода, с разтворени в нея сол и захар.