ОРИШАКО

 

 


Оришаоко е Ориша на обработваемата земя, на жътвата и изобилието. Много от мистериите
на Ориша са загубени в новия свят.Оришаоко се представя обикновено като фермер на металите, работи с бикове, боядисва керемидите и два кокосови ореха са боядисани в червено и бяло. В Африка, където агрикултурата е играла много важна роля в ежедневния живот в течение на
много години, Оришаоко е много важен Ориша.

Оришаоко също е Ориша на потентността/плодовитостта. Говори се, че днес има тайно женско общество, което владее тайните му за осигуряване на женска плодовитост – при безплодие. В по-древни времена плодoвитостта на жените и животните е била също толкова важна, колкото и плодородието на земята.

Друга важна функция на Оришаоко е тази на съдия на Оришите. Когато има диспут между тях, Оришаоко е викан да установи естеството. Казват, че веднъж Obba взел Шанго преди Оришаоко, оплаквайки се от неговата поведение.

Емблемата на Оришаоко е фермер с бикове Естествено в по-старите времена нямало бикове във фермите по земята, но в Новия свят те дошли като роби, като товарни животни.

Зака или Азака е Хаитянското вуду съответствие на Оришаоко. Можете да видите веевто на този Лоа. Отбелязаните символи на агрономията около вевето са предоминантно оцветени в зелено, символа на растителния живот. Въпреки, че името не е сходно с Оришаоко, енергията, която представя е същата.

Вевета се използват в Хаитянската култура, за да се призовават Лоа и да им се оставят приношения. В нашата система Ориша се помещават в камъните и раковините, така че те винаги присъстват. Всяка система работи по свой собствен начин и не е по-добра от останалите. Традициите еволюират различно, с променянето на обстоятелствата в тяхната история. Броят на Хаитянските Лоа е произлязъл директно от Дахомей. Те имат няколко съответствия в земята Йоруба, но имената варират незначително. Например Фа е име, изпозвано в Дахомей и Хаити за Ифа. Някои от тези вариации могат да бъдат основани на езикови различия сред различните племена от тези райони.

При ацтеките Xipetotec бил много важно божество. Той бил бог на растителността и представял новия живот, който идвал след дъжда. За да могат дъждовете да валят всяка година се принасяли жертви на Xipetotec. Жреците му понякога обличали кожи, одрани от жертвите за определен период, като част от церемонията за осигуряване на добра реколта. Въпреки, че човешки жертвоприношения са били извършвани за Ориша в по-ранни времена, тази практика била изоставена за повече от хиляда години. Това продължило докато Orunla, който променил практиката на човешките жертвоприношения с народа на Йоруба, който щял да принесе в жертва неговата дъщеря. Веднъж Орунла си вървял в гората и паднал в един слонски трап. Тъй като той бил много дълбок, не било възможно да излезе оттам без чужда помощ. И тъй като никой не минавал, Орунла започнал да пее песни. Случило се една жена да мине наблизо и да чуе неговите песни. Tя погледнала в ямята и видяла положението на Орунла. Единственият начин да го извади бил да си свали дрехите и да направи въже от тях. Орунла й бил задължен за това. Докато жената била гола, Орунла бил много благодарен, за това, че му спасила живота. Орунла правил любов с нея. По-късно тя родила дъщеря. Нейната майка й разсказала за песните, които Орунла пеел. По-късно, по време на междуплеменна война, изгубената дъщеря била взета за робиня. По това време било практика на хората на Йоруба да принасят робите на техните Ориша. Дъщерята на Орунла започнала да пее песните, които тя била научила от майка си. Когато Орунла чул песните, той спрял всичко /церемонията/, откривайки, че тя в същност била негова дъщеря. От този ден Орунла отменил практиката на човешки жертвоприношения за Ориша сред народа на Йоруба и ги заменил с животински. Не е приятно да се мисли за човешко жертвоприношение, но това била реална практика по целия свят по онова време.

Пан/Пан не се счита за бог на растителността, но той не по-малко представя друга страна на плодородието. Плодородието не се отнася само за земята, а също така за животните и за хората. Пан се счита за бог на забавленията. Трябва да напомним, че Оришаоко също е божество на плодородието, не само в земеделски план. Пан е представе с коне, които имат фалическо подзначение. По-долу виждаме Пан с Психея. Това ни напомня, че Оришаоко също има своите аморални приключения. Ако си спомняте, той имал връзка с Йеманджа, когато тя била придобила тайните на цивилизацията. Говорят, че има церемонии в Африка, където участниците и техните помощници наблягат на сексуалните подтици, представени от Пан.
В тези ранни времена плодовитостта на животните и на човешката раса е била абсолютно необходима за оцеляването.

 


Фаунус/Faunus е римският еквивалент на Пан. Неговият аспект на свободна любов не е толкова подчертан, тъй като римляните го почитат повееч като растителен бог. Той също е свързан с плодородието на животните. Той също имал коне, чувствал се като коза /като Пан/, при представяне на връзката му с животинското царство. Пан и Фаунус изглежда са по-свързани с растителният живот в горите, отколкото в култивирания му вариант. Както и да е, и двамата са почитани от овчарите, които зависят от плодородието на техните стада за оцеляването им.
 


Сатурн бил римски бог на фермерите. Той бил наричан "сеяч на семена" и фермерите го призовавали на помощ, за да са плодородни нивите им. В негова чест бил организиран фестивал всяка година на 17 Декември. Не трябвало да се работи. Казват, че Христянската църква променила рожденната дата на Исус, за да празнуват христяните по същото време. В същност, по исторически сведения Исус бил роден през месец Юли. По време на празниците на Сатурн имало фестивали с веселби за седем дни. Казват дори, че господарите и робите разменяли ролите си по време на този период. Били палени свещи всяка нощ и били изказвани благодарности на Сатурн, бога на реколтата. Сатурн по-късно би идентифициран с гръцкия бог Кронос, а по-късно астралното подзначение с планетата Сатурн било установено.

 
 

Back