Орунмила

 

 

 Афро-Карибски, Афро-Бразилски
 

Бог на Мъдростта и Милиосърдието, който поддържа равновесието на Вселената и знае съдбата на всеки човек. Орунмила е наполовина човек, наполовина дух, свидетел на създаването на Вселената. Той е учител, пророк, крал, който понякога посещавал хората, преди да са толкова много от нас.

Неговата природа е доброжелателна и благосклонна. Орунмила помагал на хората, особено за събуждане на порои. Той /неговата мъдрост/ е в близки взаимоотношения със знанията на Ошун.

В католицизма Орунмила е бил символизиран с св. Джон и св. Франциск от Асизи. Неговите последователи, които са наричани Оду и неговите жрици са наричани babalawos /бащи на тайните/, са господари на предсказанията, заети с разгадаването на тайните на Вселената.

Роли: Мъдрост, Съдба, Милосърдие, Занние, Нормалност, Истина, Книгата на Живота

Титли: Ijo Orunmila - Преследвача на лек за добра съдба, Eleri Ipin, Свидетел на Съдбата в нейните проявления

Елемент: земя, въздух
Цвят: Жълто, зелено

За: Мъдрост, Гадаене, Предсказване, Медитация, Пророчество, Милосърдие, Търпелив свидетел, Преодоляване на нещастията

Празник: 4 Октомври

 

 

 

Back