Инле

 

 
 
 

Инле е Ориша, който представя духа на бога.
Инле никога на прави зло на никой. Той е рибар и ловец.

Също така е и лечител. Поради тази причина, много хора призовават Инле, за да се избавят от конкретни заболявания.

Инле е много красив млад мъж и Йеманджа била влюбена в него. Тя  го завела да живее с нея в нейния дворец под морето. Докато живее с Йеманджа, Инле знаел всички тайни на великата кралица. Поради тази причина, когато връзката им приключила, тя отрязала езика на Инле, за да не може да разкрие тайните й. Затова, когато призоваваш Инле, той говори чрез раковините на Йеманджа. По-късно, след като Инле се завърнал на земята, за да живее в горите, той си взел жена, наречена Abbata. Когато някой призовава Инле, той също призовава Абата. Абата е представена като змия. Поради това символа на Инле е метална стрела, обкръжена с две змии. Стрелата е насочена нагоре, като жезъл. Много прилича на кадуцея на Меркурий. Може би гърците и римляните са приели този символ от Хермес / Меркурий, тъй като той също е бог на лечението за тях. Змията е свещенна за повечето Ориша.  

 

 

В езотеричните кръгове космическите зелени лъчи са свързани със земята и лечението. Зеленото е един от цветовете, който се свързва с Инле - той обикновено живее в зелен керамичен контейнер.
 

Аполон бил гръцкият бог на лечението, наред с други дейности. В представената картина, той е показан с неговата сестра Артемида. Отбележете, че Аполон се рисува с лък и стрела. Това близко колерира с Инле, който, освен че е рибар, също така е и ловец и е дълбоко свързан с горите. Според легендата, Аполон бил много красив и имал младежки вид. Инле също бил толкова хубав, че Йеманджа се влюбила в него за известно време. Аполон е владетел на хералдическият жезъл или кадуцея. Той го заменил с Хермес за лютня, защото Аполон е и създател на музиката. Така дарът за лекуване преминал от слънчевият бог в Хермес.Това е подобно на историята на Шанго и Орунмила, където Шанго заменил "Дъската" за гадаене с Орунмила, в замяна на дар за танцуване.
 

 

 

Асклепий бил син на Аполон и Атина. Обикновено той е изобразяван с жезъл, обвит със змия. Змията е свещенна за много от Ориша. Спомнете си, че символът на Инле е стрела, обкръжена отвсякъде със змия. Стрелата, естествено, е насочена нагоре, също както и жезъла. Асклепий бил свързан с училището за мистерии на Хермес, което пък произлизало от египетските мистерии на Тот. Жезълът със змията, който Асклепий държи, много често се използва за предизвикване на смърт. Спомнете си, че Хермес е също придружен от смъртта и че Тот е много близко свързан с Анубис, в ролята му на Съдия на Смъртните. Асклепий бил велик лекар и затова той станал бог на лечението. Много от знанията си той е получил от баща си - Аполон, но също така и от Чеирон - кентавърът, който по-късно става съзвездието Козирог. Интересно е да се отбележи, че жреците на Асклепий също използват оракъл, за да определят вида на болестите за тези, които търсят лек за техните беди. Това е тясно свързано с лечителската практика, където точната причина за заболяването трябва да бъде открита, преди заболяването да бъде напреднало.

 

 

Това е холистичната медицина - търсене на причините, а не само симптоматика. Понякога болестите идват, защото човек не се грижи за тялото си. Понякога причина е и направено заклинание. Понякога болестите са резултат на обсебване от дух. Понякога идват като наказание за направени злини. Понякога могат да дойдат, защото са били нарушени табута. Докато не определите точно причината за болестта, можете само да лекувате симптомите. Може би предците ни са били по-мъдри, отколкото сегашните модерни лечители могат да си представят. Много пъти хората са призовавали светци, за да ги избавят от болести. Причина за това е, че Ангелът-Хранител, трябва да бъде "увенчан на главата на всеки" на церемония за откриване на светец за Ориша. Естествено не всеки може да открие светец. Много хора го правят, защото това е съдбата им или работят с Ориша, за да помагат на останалите.
 

 
   

Както Асклепий е свързан с Аполон, така и Имхотеб е свързан с Тот. Имхотеб бил действителен персонаж, който живеел в Египет. Той бил от скромен произход, но станал жрец на Птах и съветник на Фараона. Той също бил архитекта, който построил стъпаловидната пирамида. Той бил книжовник и лечител. След смъртта му, бил обожествен като бог на лечителството. Гръцката му идентификация е Асклепий, който също така е бог на лечението и медицината. Той бил много мъдър и за това могат да се открият доказателства в някои пословици в Библията, за които казват, че идват от Имхотеб и могат да бъдат открити и в египетски текстове. Допускаме, че мъдростта на Имхотеб била "погълната" от израелтяните, по време на тяхното робство е Египет. Обредно изливане на вода било правено за Имхотеб, когато го молели за помощ при лечение. Имхотеб бил също толкова добър лечител, колкото и архитект и книжовник. Въпреки, че няма символ на жезъл и змия, който да се отнесе към него, го включихме тук, тъй като го свързват много близкио с Асклепий.

 
 
 

Буда, с неговото голямо състрадание за всички живи същества за тяхното страдание, често е викан да помага за лечение, в неговата роля като Буда на медицината. Този аспект показва наличие на талант за лечение и медицина, за облекчение болките на хората. Това още веднъж показва необходимостта всяка религиозна система да има божество, което е съпричастно към проблемите на хората и тяхното здраве. Ако си здрав - ти имаш всичко.
 


Куетцалкоатъл /Quezalcoatl/, като Хермес и Vayu е въздушен бог. В древна Америка той е бил считан също за бог на лечението. Също като Хермес и Тот, той е бог на мъдростта и притежава дар за пророкуване. Всички знаят, че той е предсказал нашествието на испанците. Той има змия във формата си и това определено го съпоставя с Инле и лечебните аспекти. Много от келтите убедително твърдят, че Куетцалкоатъл всъщност е Мерилин, който, разочарован от стария свят, започнал отново своята рабоа в новия свят /Америка/. Интересно е, че Хермес, Vayu, Куетцалкоатъл са богове на вятъра и са представени от елемента въздух. Инле е свързан с елемента вода, тъй като той е рибар и прекарва повечето време сред този елемент, без да се има в предвид пребиваването му с Йеманджа в океана.

 
 
Бормо е келтски бог на лечението в Provencal и  Iberian Peninsula. Той е свързан с термалните извори. Препратката към Инле е връзката с водния елемент. Той живее в горските местности, също като Инле. На много места в Европа има открити термални извори, които са центрове за лечение. Водата винаги е била свързана с лечителството, следователно е екзистенция на лечителския дух. Естествено баланса на всички елементи е необходим, тъй като техния дисбаланс води до болести. Много пъти, по нареждане на Орунла или на останалите Ориша се правят билкови бани за снемане на негативизма /отрицателната енергия/. Спиритуалистите ги препоръчват за същата цел. Водата е универсален елемент. Елемента въздух също играе роля в лечителството, както и елемента огън, който изгаря нежеланите ефекти. Земята също е важен елемент за лечителството, тъй като понякога единственият начин за сваляне на негативното е "ground" /закопаване/ във земята, където Ориши като Оришаоко го абсорбират. Този метод за работа с елементите е напълно естествен, тъй като Ориша са свързани с природните сили в нашата Вселена и черпят силата си от тях.
 
 


Vayu е хиндуистки бог на вятъра. Той се асоциира с бога на огъня, Агни. Счита се за бог не лечението в хиндуистката религиозна система. Той е всепроникващ, дъха на живота. Той е баща на маймунски бог Hanuman. На картината тук язди антилопа. Много пъти е рисуван с лък и стрели.
 

 

 
Back