ОЯ / ЯНСА

 
 
 

Оя е богиня на вятъра, олекотяването, огъня и гръмотевицата. Като женски войн на Йоруба пантеона, тя представя женската сила. Тя е силна, твърда, смела и независима и винаги е готова да поеме риск. Когато е рязярена, тя може да създаде торнадо и ураган, но това се случва и защото тя е готова за промени.Тя контролира елементите - една от най-могъщите сили във Вселената. Тя черпи духовната си сила от тези елементи и като могъщ бойн се бие сама на страната на Шанго, нейния любовник.Оя е велика вещица и пазач на вратите на смъртта.Обикновено се представя облечена в червено.Тя бива инвокирана, когато има сериозни заболявания или когато е необходима трансформация.
 

 

В Хаити Oya или Yansa се нарича Grande Brigitte. Тя е жена на Барон Семеди - владетелят на гробищата. Това веве е символ на Барон Семеди. Откакто Оя живее на гробищата, тя е дълбоко свързана със смъртта. Това отчасти обяснява нейната страхопочитаща сила. Тя наистина е много силна Ориша. Нейните церемонии са сложни и изтънчени. Те трябва да бъдат изпълнявани коректно, без пропускане на нито един детайл. Поради този факт, призоваването на тази Ориша е скъпо и времепоглъщащо.
 
 
Тя е една много мистериозна, но и много красива Ориша.
Оя е много лоялна Ориша. Тя подкрепя Шанго докрай.
Като мъдра и загадъчна Ориша, тя очаква лоялност при нейните посвещения.
 
 

Оя /Oya/ и Янса /Yansa/ са двете имена на една и съща Ориша. Оя е преобладаващо в Куба, а Янса в Бразилия. Освен това има открити дървени изображения на Оя или Янса от Африка.
Въпреки, че Оя е силен и брилиянтен войн, тя е много красива и елегантна. Каква комбинация! Нищо чудно, че Шанго я обича толкова много. Тя обича битките също както и Шанго, но никога не губи женствеността си. Първо тя проблясва, след което следва гърма на Шанго. Тя се движи толкова бързо, колкото светлината.

 

 

Първоначално Оя е жена на Огун. Тя живее с него в горите и му помага в неговото рудничарство. Шанго решил да отмъсти на своя втори баща Обтала, който заточил Огун в горите за някакво оскърбление, като прелъсти жена му, Оя. Това било лесно, тъй като Шанго бил много хубав, а Огун винаги бил на война или се занимавал с ковачество през повечето време.
След като Шанго взел Оя от огун, ужасна война се разразила за нея между тях. Това продължило до този ден, в който двамата Ориша били свободни. Когато те слезли долу /на Земята/ по време на tambors, яхнали конете си, се наложило Обтала да слезе долу, за да въдвори мир.
.


В Хиндуизма Оя съответства на Кали, докато Лакшми съответства на Ошун. Черният цвят на Кали и факта, че тя също е богиня-войн, с гердан от черепи, я идентифицира с Оя.

 

 

Back