Дървото на Живота
 
 

 
           

             Дървото на живота е основната догма в кабалистичния мистицизъм. Обект на неговото изучаване са различните над-материални и духовни аспекти на нашето битие както и връзката на тези по-високи планове с нашата материална действителност.

            Много други духовни школи се занимават с тях (източните философии, Ученията на Карлос Кастанеда и др.) но при кабалата те намират най- пълно описание именно в Дървото на Живота. То се състои от 11 Сефири и 22 пътя между тях.

            Освен всичко, западната наука и кабалата се оказват напълно съвместими. Например концепцията за отрицателното битие - Кетер преразказва (по особен начин) идеята за вълновия вакуум, който е създал Вселената.

            Или с други думи:ако нашата материална действителност се състои от вълни и частици, то по-високите планове имат само вълнова природа, която е трудно предсказуема...
 

 

                  Архетипен план

 

                  Кетер/Отрицателното Битие

                 
Хохома (Мъдрост)
                  Бина (Разбиране)

 

 

                 Ментален план

 

                 
Хесед/Гедула (Милост)
                  Гебура (Строгост)

                  Tифарет (Красота)

 

 

               Астрален план

 

                
Нецах (Победа)
                 Ход (Слава)

                 Йесод (Основа)

 

                Малкут (Царство)

 

             Областа на Клифотите - или космическото бунище

             Колоните и полярностите
 

              Други:

 
             Паралели между Кабалата и психоанализата

 

             Квантовата физика и магията

 

 

               Препоръчани адреси:
 

The Synergetic Kabala - едно по дълбоко разглеждане на еврейския мистицизъм през призмата на квантовата физика и модерната космология, паралели м/у отрицателното битие и точката на нулевата енергия, както и други интересни теми. Чудесна научна интерпретация на Кабалистичната Мъдрост. Този сайт е създаден от Иона Милър.

Quantum mechanical basics of the magical work: и Друг интересен сайт със същата насока.

Quantum Vacuum, Quantum Fluctuations: Повече информация за квантовия вакуум, възникването на Вселена и др.

KabbalaOnline: Много добър сайт посветен изцяло на Кабала. Ако нещо не можете да откриете на друго място, тук ще го намерите!

KabbalaInfo: Международната Кабалистична Академия е основана през 2001 год. от учения-кабалист Михаел Лайтман с цел разпространение на кабалистичните знания в целия свят за да се повиши духовното ниво на човечеството.