Що е Магия?

И така, това е една чудесна дума, но за съжаление изпълнена с толкова негативни асоциации  и  лъжливи концепции, че непосветните щом я чуят, изпадат в такъв ужас, сякаш злата вещица ей сега ще изскочи иззад ъгъла и ще  ги напъха в нейния  казан за да ги схруска. 
Думата маг е гръцка и означава жрец,но малко по-особен от останалите свои колеги. Докато болшинството от останалите жреци са разглеждали Божественото като нещо много над тях и те са му просто подчинени, то маговете са почитали но онзи абстрактен бог, в небесата, а както един наш велик поет бе казал... "ти що си в мене Боже, в мен в сърцето и в душата". Докато болшинството жреци са разглеждали Божественото извън проявлението ("Сътворението"), то маговете са търсили и задълбочавали връзката си с Първоизточника и Силата.

MagicGateBg.comВъв всеки от нас има наченки на Свръхразум и Божественост. Те са главната причина за магическите способности и гениалността. 

Магията е философия на интегритета.Докато философските школи се питат кой стои в основата на света - Духа или Материята, Мгията казва, че в основата на света стои Сила, която е над всякакви противоположности. Материята и Духа са Нейни модификации. Материята и Духа са проявления на една и съща сила. Нито Духа е Първопричина,нито пък Материята. Тази Сила е известна под много имена: Хека-при древните египтяни, Чи, жизнената сила  при Китайците, Архей при Парацелз, Киа при Хаос Маговете, Великият Дух при американските шамани и още много други имена. За да осъществим магическа операция, нужно е да насочим нашата мисъл и воля към Източника на Силата.  

Как може да бъде манипулиран светът около нас? Защо можем да сменяме наистина цвета на очите си, да превръщаме златото в олово и водата във вино... 

Има две теории за това.Едната аз наричам Теория на Единството и Порядъка. Тя учи на това, че всички неща във вселената са свързани. Квантовата физика учи на същото. Реалността се състои от вълни, които действат по определени закони и взаимодействат. Техните функции се припокриват и така нищо не е отделно, нищо не съществува само за себе си. Елементарните частици не са отделни вътре в атома, а образуват една цялостна система. Атомите в молекулата също не са отделни а пак образуват една цялостна система. Така са и останалите обекти, планети, галактики, органите в живото  тяло, живите същества... Цялата Вселена е една квантова система, единна енергийна структура. Енергийни нишки свързват привидно отделните неща и предмети и ги преплитат в една голяма космическа паяжина от Светлина. 
Един обект може да бъде определящ за съдбата на всички останали. Една нищо и никаква постъпка може да отключи невероятна поредица от събития. Космическата Енергийна Паяжина, която обвързва всичко в едно причинява онези странни, уж случайни съвпадения, които някои учени наричат синхронни събития. 

Случвало се е на всеки да търси някаква книга или предмет и някой негов приятел да почука на вратата и да го донесе. Има хора, които щом отворят дадена книга веднага попадат на съответната страница. Понякога природата се оказва, че е в хармония с колективните настроения... Е, щом всичко е единно цяло, щом всички  
неща са свърани, не е трудно да си обясним действието на магията. Тя просто цели преконфигурирането на отделните елементи и структури във Вселената. 
Тези процеси са енергоемки и ако се "финансират" от Главния Енергиен Източник: Великото Непроявено, то по този начин равновесието ще се запази. 

Има и друга теория за действието на магията: хаотиският възглед. Според хаотистите, Хаосът е причина за съществуването на магията. В квантовата физика това е известно като Принцип на Неопределеността на Хайзенберг и  Теория на Хаоса. Нищо не е определено, нищо не е 100% точно. Порядъкът е едно малко островче всред огромния океан на Хаоса. Докато учени,философи, теолози спорят как е устроен света, не усещат как малкият остров на Подредения Свят потъва... за да се възроди един ден отново. В хаоса всичко е възможно... и всичко е допустимо. 

Могат ли двете теории да съществуват като една? Могат ли Хаосът и Редът да живеят заедно в мир и безметежност? Хаос-математиците казват да! Нещо повече: умелото редуване на Хаос и Порядък е определение за думата "Красота". А как си взаимодействат? Е, то в това е и чудото на магията. 

Дълъг и опасен е този път. Страшен, но славен! Изисква се посвещение, за да постигнеш крайната точка - Единството със Силата, Светлината и Божественото. Но това е път, който си заслужава да изминем. 

И нека Силата бъде с вас!