Боговете и Мистериите на Древен Египет

 

Цивилизацията на Древен Египет е издържала над три хиляди години. През това време, религиозните вярвания на древните египтяни не са претърпявали значителни промени, освен периода на появата на култа към Атон през периода на 18десета династия на фараонът Ехнатон. Голям интерес буди и появилият се още през периода на първата династия йероглифен текст,който показва едно цялостно завършване на митологичния светоглед на древните египтяни.


 

 

Този пантеон се е състоял от богове явяващи се във животинска форма. Това личи от иконографията на мъжките и женските божества,които имаг глави на всякакви животни: Секхмет има глава на лъвица, Хор се явява като орел, Анубис като чакал. Значителни изключения са Ра и Озирис, които се появяват по време на третата и петата династия.

 

Swallow

                        

Ра бил Бог на Светлината и претърпява много трансформации, от началото на деня, преминаването си през света и слизането в подземния свят през нощта. Той е Атум по време на залеза, Искрата на Ре през нощта и Кефри преди зазоряване.

Озирис е бил божество, в напълно човешка форма, преживял смъртта и
възкръсване; той е първообраз на Христос. Така той става крал на своето отвъдно царство Дуат и става управител на мъртвите.

                     

Докато митовете и легендите на другите народи-като тези от Древна Гърция например, ни отвеждат във странни и красиви светове, то митовете  и легендите на Египет са доста абстрактни. Но ако се задълбочим повече, вътре в тях, можем да останем изумени от странния факт, че митологичните събития преразказват всъщност основни, фундаментални неща от живота като Раждането на Вселената, различни физични процеси, както и (това едва ли би учудило психоаналитиците, последова тели на Карл Юнг) онези процеси и явления, осъществяващи се вътре в съзнанието на човека.

           

            

Всичко това се дължи именно на духовно извисеното съзнание на Древните Египтяни, на способността им  да прониктнат в сърцевината на битието. Е, разбира се това важи доста и за северните митове и легенди,за келтите и всички останали. Въпросът бе, че именно при древноегипетските митове това личи много ясно.  

                         

Трите главни свещени текста на египтяните описващи пътуването към отвъдния свят са били намерени на вътрешните стени на изсечената в скала гробница на Рамзес VI. Това са Книга на Прехода, Книга на Ам Дуат и Книга на Пещерите.Други текстове, това са Книга на Нощта и Деня, както и поредица от всякакви магически процедури и заклинания, събрани в известната Книга на Мъртвите.

 Ba                         

Древните египтяни вярвали в живота след смъртта. Физическото тяло те наричали "кхат", "ба"-душата и движението и "ка" - това, което западните окултисти наричат астрално тяло и "акх" - божествената искра. Какво ли представлявал Отвъдния Свят? Може да се опреличи на Елисейските Полета на Римляните и нещо като Воден Рай: египтяните го наричали Полетата на Тръстиката.И както винаги, раят бил отреден за праведните души.
Преди да отиде в Рая или Ада, душата е преминавала през Изпита или Съда на Тот и Маат. На везните на Тот поставяли Перото на Маат, Богинята на Справедливостта и Закона и ако сърцето на Подсъдимият било по-тежко от закона на Маат, то душата му бивала поглъщана от едно огромно чудовище. А ако всичко минело добре,то той бил благословен да пътува в Златната Лодка на Ра.

 

В Древен Египет е имало два вида мистерии:малки и големи. В малките бил посвещаван средно и високо интелектуалния елит. Те са част и от съвременното масонство. А Големите Мистерии са били просто за "Боговете".

Невъзможно е да опиша всичко за Света на Древните Египтяни, но тук съм подбрал най-интересното - както от митовете и легендите, така и от техните философски и мистични разбирания.